• Iedere zondag worden er, in de periode van 15 mei tot 15 september, ’s morgens om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur kerkdiensten gehouden in De Rank, Westergast 8 Zuidhorn. De diensten zijn hier live te volgen 

  Hier vindt u in de kalender welke predikanten er voorgaan.

  Na 15 september beginnen de diiensten ’s morgens om 9.30 uur en 's middags om 15.30 uur

 • 24 april 2016

  Laura Helder (Kraak 6; M11) is maandag  18 april geopereerd om de tumor uit haar been te verwijderen. De operatie is goed gegaan, maar er traden wel complicaties op. In de nacht van 23 op 24 april is ze daarom nogmaals geopereerd. We hebben de zorg en spanning van Laura's ouders en haar broer Stephan voor God neergelegd en Hem gebeden voor een zegen op de behandeling en verder herstel.

  We hebben gedankt voor twee huwelijksjubilea: Br. en zr. Staghouwer–van der Ploeg waren maandag 18 april 55 jaar getrouwd en Br. en zr. Sennema–Heemstra mochten vrijdag 22 april hun 45 jarig huwelijk vieren. 

  De wijkraad Noord deelt met blijdschap mee, dat hij br en zr. Henk en Henny van Dijk, Tarjat 16 in Grijpskerk, op hun verzoek en na gesprek en onderzoek, toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten. 

  De broeders J. Havinga en J. Slump, beiden ouderling in wijk Zuid, hebben de wijkraad verzocht hen te ontheffen van hun ambt. Die verzoeken zijn door de wijkraad gehonoreerd. Br. Havinga heeft zijn taak per 18 april neergelegd, br. Slump zal dat per 23 mei aanstaande doen.

  Wijkraad Noord kan met vreugde melden dat br. M. Nienhuis bereid is gevonden zijn ambtstermijn van ouderling met één jaar te verlengen.

  We herinneren de leden van wijk Noord aan de verkiezing van twee diakenen in de ochtenddienst op 1 mei a.s.: voor de twee vacatures zijn de drie broeders Geert Burgler, Heine Scholtens en Freerk Zuidhof gekandideerd.

   

  17 april 2016

  Laura Helder (Kraak 6; M11) moet maandag  18 april geopereerd worden om de tumor in haar been te verwijderen. Dit is een ingrijpend gebeuren op de zware weg die ze al gaat. We bidden tot God dat Hij haar wil zegenen met haar ouders en broer. De familie is heel dankbaar voor uw medeleven, dat ze in de afgelopen tijd mochten ontvangen.

  We verwelkomen in onze gemeente, vanuit de Christelijk Gereformeerde kerk van Emmen br. en zr. Wegter – Laninga, Willem Alexanderlaan 20 en we nemen afscheid van zr. Annefleur Veenstra, Zilverschoon 17, zij vertrekt naar de GKv te Leeuwarden en zr. Margriet Schakel is vertrokken naar de PKN in Tollebeek.

  Vacatures van ouderling en diaken

  Voor de vervulling van de komende  vacatures stellen de wijkraden de volgende broeders aan u voor:

  Wijk Noord: ter benoeming voor ouderling:

  J.P. Blok, Zonstraat 3
  Franssen, Sicke Benninghestede 11
  H.M. de Niet, Atlasstraat 11 en
  A. Sikkema, De Bongerd 1.
  Voor de vervulling van de vijfde vacature is de wijkraad momenteel nog in overleg.

  Voor verkiezing van twee vacatures van diaken:

  1. Burgler, Langestraat 90
  2. Scholtens, Geert Waldastraat 20 en
  3. Zuidhof, De Gast 73.

  We hopen op zondag 1 mei in de morgendienst de verkiezing te houden.

  Wijk Midden: ter benoeming in het ambt van diaken de broeders

  B.A. van Dieren, Kraak 8
  E. de Koning, De Savornin Lohmanstraat 11 en 
  J.H. van der Noord, Brilweg 17.
  Hiermee blijft 1 vacature onvervuld.
  De wijkraad heeft geen kandidaten voor ouderling kunnen vinden voor de vier vacante wijken.

  Wijk Zuid: ter benoeming in het ambt van ouderling de broeders

  R.W. Hazelzet, Kalmoes 3 en
  J.A. Huisman, Watermunt 24.
  Er blijven 4 vacatures open staan.

  En ter benoeming in het ambt van diaken

  br. R. Terpstra, Julianalaan 7.
  Hier blijft 1 vacature voor diaken onvervuld

  KKR: Voor de vacature van één ouderling-beleid stellen we ter benoeming voor:

  P. Veenstra, Mirachstraat 4 

  Minisymposium met als thema 'Omzien naar elkaar, samen met hart en handen'.

  De CTEG organiseert, volgende week, zondag 24 april na de middagdienst een minisymposium met als thema 'Omzien naar elkaar, samen met hart en handen'. Door middel van diverse workshops wordt op een praktische manier invulling gegeven aan het omzien naar elkaar.

  De Bijbelclub in de morgendienst komt te vervallen en wordt verplaatst naar de middag. Alle kinderen zullen de kerkdienst dan verlaten en onder begeleiding een attentie maken voor de mensen in het Zonnehuis. Deze zullen ze ’s middags ook bij de bewoners langs brengen. Voor oppas voor de aller kleinsten wordt gezorgd.

  Meer informatie is te vinden in Leidraad #7  en op de website 

  De aanmeldingsformulieren liggen in de hal van de kerk. Opgeven kan ook via de website tot en met maandag 18 april.

  Jeugdkamp "wie is de mol?"

  De jongeren van het "wie is de mol?" - kamp komen 17 april 's middags weer thuis. Na de middagdienst is de ontknoping. Dan krijgen wij te horen wie er gewonnen heeft en wie is de mol?? De jongeren vinden het leuk als u de ontknoping live mee kan maken, dus blijft u gerust nog even zitten na de dienst. 

  10 april 2016

  Maandag 11 april 19.00-19.30 uur: in de Rank  gelegenheid om met leden van de Kernkerkenraad te spreken over zaken die u of jij aan hen kwijt wilt. 

  Donderdag 14 april 20,00 uur: in de Rank een gemeenteavond over liturgie met als spreker Peter van Dijk-Veldkamp. Meer Info: klik hier. Het is het vervolg op de gemeenteavond van 31 maart en we gaan samen verder in gesprek over liturgie en de verschillende stijlen.  Ook als u er op 31 maart niet bij was bent u van harte welkom en is de avond interessant. 

  Zondag 17 april 14.15 uur: in de Gereformeerde Kerk van Leek een dienst gehouden die is aangepast aan onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking. 

  Een aantal jongeren die meegaan op het Tsjechië kamp heeft een sponsoractie opgezet. Zij bieden diverse activiteiten en klussen aan die zij willen uitvoeren en waarmee u ze kunt sponsoren. Welke klussen dat zijn  varieert van boodschappen doen tot het organiseren van kinderfeestjes. Als u een klus heeft meldt u dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan

  Dinsdag 5 april is zr. Tina Stenekes uit Noordhorn overleden. Zij was de moeder van drie van onze gemeenteleden: Wigger en Marian, Greetje en Alex en Jozua en Angela, en oma van hun kinderen.  We leven mee met br. Jacob Stenekes en deze drie gezinnen en hebben in de dienst Gods nabijheid gevraagd voor hen en allen die Tina zo zullen missen.

  Br. H. Hummel van de Cornelis de Houtmanstraat is enige tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis en is deze week daarvandaan naar de afdeling revalidatie in het Zonnehuis Oostergast gegaan. De komende weken zal bekeken worden welke mogelijkheden er voor br. Hummel zijn. We hebben broeder Hummel en zijn situatie aan de Here opgedragen.

   

  3 april 2016

  De CTEG organiseert op zondag 24 april na de middagdienst een minisymposium met als thema 'Omzien naar elkaar, samen met hart en handen'.

  Door middel van diverse workshops wordt praktische invulling gegeven aan het omzien naar elkaar. Voor de kinderen wordt er een kinderactiviteit georganiseerd. Meer informatie is te vinden in de Leidraad #7 en op de speciale website.

  De aanmeldingsformulieren liggen vanaf nu in de hal van de kerk. Opgeven kan na de dienst onder het genot van een kopje koffie en nog tot en met 17 april.

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • 27 maart 2016

  Vanaf zondag, 3 april, gaan we over naar één morgendienst die 9.30 uur begint. Na de ochtenddienst van 3 april is er gelegenheid samen na te praten, waarbij de koster zorgt voor koffie en thee.

  20 maart 2016

  Lia en Tonnie van Kooten (Millinghaweg 5, Niekerk; N9) hebben zorgen. Eén van de zorgen betreft de gezondheid van Tonnie. Hij is recent geopereerd in verband met prostaatkanker. De vorm die hij heeft is ernstig en wordt agressief genoemd. Hij zal, als hij herstelt van de operatie, bestraald moeten worden en de uitkomst is onzeker. We willen hen opdragen aan de Here en bidden om zijn nabijheid voor hen allebei. Mogen onze goede God de behandeling zegenen en er kracht voor geven

  Komende week, de laatste week voor Pasen, wordt een ieder uitgenodigd weer vesperdiensten bij te wonen. Deze vespers zijn bedoeld om samen stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Voorbeden voor die diensten kunt u aandragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Klik hier voor meer info over de Vesperdiensten

  13 maart 2016

  Vrijdag 11 maart j.l.  heeft de Here tot zich genomen zijn kind, zr Jantje Stroetinga - van der Veen. Zij ontving van onze God ruim 82 levensjaren. 
  Het grootste deel van haar leven heeft ze bewust mogen genieten van de zegen die God haar gaf. De laatste jaren, vanuit Roden verhuisd naar het Zonnehuis, genoot ze daar van Gods zorg door mensenhanden. Nu mag ze verder leven bij haar Heer. De begrafenisplechtigheid zal as. woensdagmiddag plaatsvinden in Roden in de aula van de begraafplaats, Borglaan 1.

  Dinsdagavond 15 maart om 21.00 uur is er weer catechisatie voor jong belijdende leden in de Rank. Heb je in de afgelopen jaren belijdenis gedaan? Dan ben je van harte welkom.

  6 maart 2016 

  Gezinsattestatie is aangevraagd naar de kerk van Harderwijk door br en zr. Griffioen, Sicke Benninghestede 25 in Noordhorn en belijdenisattestatie naar de kerk van Leek door Lisa Kolkman, Hamsterpad 2, ook in Noordhorn.

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • Binnenkort zullen we als gemeente uitgenodigd worden voor een feestelijk samenzijn in Kolozsvár (Cluj-Napoca), Roemenie, naar aanleiding van de 20 jarige contacten die wij als gemeente onderhouden met de gemeente in Kolozsvár (Kakasos-templom).

  Iedereen die er ooit geweest is vanuit onze gemeente, wordt van harte uitgenodigd om het in weekend van 15/16 oktober 2016 (het eerste weekend van onze herfstvakantie) in Kolozsvár te zijn. Vanuit de commissie zullen we proberen bij te houden wie er allemaal gaan (en door te geven aan de gemeente daar), maar het is aan een ieder zelf om op eigen initiatief die kant op te gaan. We zullen daar een onderkomen krijgen en een mooi weekend kunnen verwachten!

  Namens de Roemeniëcommissie,

  Klaas Wierenga

   

 • 21 februari 2016

  Zuster van der Veen uit Niekerk komt maandag 22 februari weer thuis uit het ziekenhuis. Ze was opgenomen vanwege problemen met haar schildklier.
  In het ziekenhuis konden ze op dit moment niet zo veel meer voor haar doen. Ze moet nu verder thuis aansterken.

  Voor de jongeren uit de groepen 5 tot en met 8 wordt er zondagmiddag 28 februari om 15.30 uur weer Bijbelkidz georganiseerd in De Rank.

  14 februari 2016

  Zaterdagmorgen 13 februari, heeft de Here onze zr. Fokje van Huis-Nijdam uit haar lijden verlost. Haar grote wens heeft de Heer hiermee vervuld. Ze stierf in de leeftijd van 85 jaar. Ze wist tijdens haar leven dat ze alleen door Gods genade het eeuwige leven tegemoet kon zien. Haar grootste wens  was om Hem dan voor altijd te loven en te prijzen. Zingen wij nu we haar gedenken: ps 73:9. 

  Eveneens zaterdagmorgen nam de Here tot Zich onze zr Jantina Henderika Drewes-Huitsing. Zij stierf in de leeftijd van 92 jaar. De Here heeft haar veilig willen bewaren, waarvan we zullen zingen met LvK gez 14:1 en 5. 

  Br Van der Veen uit Niekerk meldt dat zijn zr van der Veen weer is opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. de problemen met haar schildklier.  Ze ondervindt veel hinder van haar ziekte en het ziet er naar uit dat de behandeling lang gaat duren. 

  Br. Sloot, Oosterburcht 14, wordt maandag 15 februari opgenomen in het ziekenhuis om daar 16 februari geopereerd te worden in verband met een aneurysma. 

  7 februari 2016

  Vandaag, 7 februari, is het  ‘Kijk, Zie en Ontdekzondag’ en het thema van de ochtenddiensten is: Hartelijk verbonden.

  In de dienst van 10.45 uur zal de doop worden bediend aan Kirsten (Maria). 

  Dochter van br en  zr. Martijn en Aline Dekker, Sloep 1. Geboren op zaterdag 9 januari

  Trijn Hummel (Touwslagersbaan) is gevallen in huis en heeft een heup gebroken. Ze is opgenomen in het UMCG en daar geopereerd.
  Ook zr. Pera-Spoelstra (Oosterweg) is opgenomen in het UMCG. Ze heeft afgelopen week een Pacemaker gekregen en hoopt nu dat ze zich beter mag gaan voelen. We zullen voor beiden bidden om de bemoedigende nabijheid van de HEER.

  Br. en zr Niek en Anje van Vuuren, met hun dochter Zannah (Nieuwstraat 4, Noordhorn) hebben, vanwege hun verhuizing, attestatie aangevraagd naar de kerk te Middelstum en hetzelfde geldt voor br Michiel van Eerden, Thorbeckestraat 19,  naar de kerk van Utrecht Noord-West. 

  Reminder
  1. Vrijdag 12 februari: Wijkavond voor de leden van wijk Zuid  komende vrijdag. Koffie vanaf 19 uur en start is om 19.30 uur. Thema: ’Leven in Verbondenheid’.
  2. Volgende week zondag 14 februari: Devotion, Koffie vanaf 19 uur en start is om 19.30 uur. Thema: 'Alles is Liefde'. Spreker is Anne Velema. Neem je vrienden, vriendinnen, bekenden, buren en  kennissen mee!  
  3. Tot zondag 14 februari kun je nog koppels opgeven bij Martijn Dekker en Sandra Visser voor Eat & Meet. Verdere informatie staat in de Jeugdinfo in de Leidraad.

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • De Leidraad komt iedere 14 dagen tot stand met inzet van een groot aantal leden van onze gemeente. De huidige Leidraad-samensteller heeft aangegeven dat het na 15 jaar tijd is om een vervanger te zoeken voor zijn schakel in de totstandkoming van de Leidraad.

  De BR is daarom op zoek naar of 2 enthousiaste samenstellers van de Leidraad m/v

  Je taak:
  het opmaken van de digitaal aangeleverde kopij en zorgen dat deze kopieer klaar wordt gemaakt:

  Je krijgt 1 x per 14 dagen dinsdagavond na 19 uur de kopij aangeleverd en zorgt dat deze dezelfde avond wordt opgemaakt. Ben je nauwkeurig en kun je goed omgaan met het programma Microsoft Word, versie 2010, dan zijn we op zoek naar jou.

  Aantal uren:
  Afhankelijk van de hoeveelheid kopij en hoe dit uitkomt op een veelvoud van 4 pagina’s kost het ca 2,5 uur per 14 dagen (ca 22x per jaar).
  Je hoeft er de deur niet voor uit!

  Wanneer:
  Zo spoedig mogelijk

  Kom jij het team versterken? Uiteraard word je zorgvuldig ingewerkt.

  Voor info en/of aanmelding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • 24 januari 2016

  Belijdenisattestatie is aangevraagd naar de kerk van Groningen Noord-West door br Johan Kooistra, Jan van Galenlaan 11.

  In verband met het periodieke aftreden van ambtsdragers moeten binnenkort weer verkiezingen gehouden worden. Daarom wordt u in de gelegenheid gesteld namen van door u geschikt geachte broeders kenbaar te maken aan de kerkenraad. In de laatst verschenen Leidraad en hier op de website vindt u hierover meer informatie. De door u genoteerde namen kunt u inleveren bij de scriba van uw wijk tot uiterlijk 7 februari a.s.

  17 januari 2016

   Zr Kits – Diepstra, Thomas van de Dijkweg 7 gaat verhuizen naar Zuidwolde (Dr). we wensen haar van harte Gods zegen toe in haar nieuwe woonplaats.

  Br en Zr. Koops-Schipper vierden 16 januari hun 65e trouwdag! In de diensten hebben we de Here gedankt dat Hij al die jaren hen heeft bijgestaan.

  We hebben ook de 12-jarige Laura Helder (Kraak 6; M11) en haar ouders en broer aan de Here opgedragen. Vlak voor de kerst kregen Laura en haar ouders Menno en Marjan Helder met Stephan te horen dat ze er rekening mee moesten dat Laura een ernstige vorm van osteosarcoom heeft. Dit is vorige week bevestigd. En deze week is Laura al opgenomen in het UMCG voor de eerste chemotherapie. Het is voor het gezin allereerst en voor wie het hoort heel onwezenlijk om dit bevatten, we schrikken en zoeken met hen Gods kracht en de bede, dat de behandeling mag aanslaan. Een lief kaartje uit de gemeente is welkom: Kraak 6 9801 MR Zuidhorn.  

  10 januari 2016

  Deze ochtend is de doop bediend aan Thijmen, zoon van br en zr. Jan-Jaap en Janneke de Jong – Bruinsma en broertje van Alice, Boteinstraat 16.

  In de diensten is voorbede gedaan:

  vanwege de operatie woensdag 13 januari van Tjitske Akkerman. Tjitske en Steffen Akkerman melden het volgende: "We hebben eind december, naar aanleiding van een scan, gehoord dat de chemo's goed hun werk hebben gedaan, de tumoren zijn bijna helemaal verdwenen. Aanstaande woensdag word ik geopereerd. (Borstsparende operatie) ". 
  en
  Vrijdag de 16 januari hopen broeder en zuster Koops, Gemmastraat 9, 65 jaar getrouwd te zijn.  

  Op zaterdag 9 januari gaf de Here blijdschap in het gezin van onze jeugdwerker Martijn en Aline Dekker, Sloep 1 door de geboorte van een dochter, Kirsten Maria.Ze zal Kirsten genoemd worden.

  3 januari 2016

  Gezinsattestatie is aangevraagd naar de kerk van Harkstede door br en zr. Wiebe en Leonie Jansma-Sikkema, Hooiweg 2. 

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • 20 december 2015

  Reminder:
  23 december 19.30 uur Vesper
  24 december 21.30 uur Devotion Kerstnachtdienst
  25 december 8.45 / 10.45 uur kerkdienst
  25 december 15.30 uur kerstfeest voor de hele gemeente

  Zr Martha van der Horn is weer opgenomen in het ziekenhuis. Ze moet leren omgaan met een beademingskapje voor de nacht. Martha hoopt de kerstdagen weer thuis te mogen zijn.

  Woensdag 16 december is op 93 jarige leeftijd overleden zr Frouwina Fokje Fels-de Bruine (Cursastraat 12 - Zonnehuis Oostergast). Tijdens haar leven mocht ze in voor- en  tegenspoed vertrouwen op de liefde en de bescherming van haar hemelse Vader. Nu mag ze in vrede leven bij haar Heer en Heiland. Om haar te gedenken zingen we in de dienst Gezang 161: 1,3 ('Heer u bent mijn leven') .

  Donderdag 17 december mocht zr Patricia Akkerman Thuis komen. Zij was de (schoon)moeder van onze brs en zrs Marjan en Wigger Stenekes, Steffen en Tjitske Akkerman en Brenda en Frank de Graaf. We zullen de familie opdragen aan de Here.

         

  13 december 2015

  Aan de Willem Alexanderlaan 8 te Zuidhorn zijn br. en zr. Lucas en Josje Bruyning–Vellekoop komen wonen. Ze zijn met gezinsattestatie binnengekomen van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Den Haag. We heten hen van harte welkom en hopen dat zij als lid van onze gemeente Gods zegen mogen ervaren. 

  Reminder:
  13-12-2015 na de 2e  ochtenddienst samen koffie/thee drinken en daarbij te genieten van eigen gemaakt gebak. Voor giften aan Serious Request zullen in de hal donatiepotten staan.

  17 december 19.00-19.45 uur: vragenuur BR inzake Begroting 2016
  23 december 19.30 uur Vesper
  24 december 21.30 uur Devotion Kerstnachtdienst

  6 december 2015 

  Afgelopen donderdag heeft zuster Corrie Hoorn van de Wederik een buikoperatie ondergaan. De operatie is  goed gegaan en ze komt waarschijnlijk één dezer dagen al weer thuis. Graag wil ze God danken voor deze mooie dingen in het gebed tijdens de morgendienst.

  Door br en zr. William en Marjoleen Top – van der Gaast, Noorderweg 33 Noordhorn, is de heilige doop is aangevraagd Hun zoon Emielzal in de middagdienst gedoopt worden.

  Reminder:
  Maandag 7 december 19.00-19.30 uur spreekuur KKR
  Dinsdag 8 december 21.00 uur: catechisatie voor jong-belijdende leden voor iedereen die in de afgelopen jaren belijdenis heeft gedaan.
  Donderdag 10 december 20.00 uur: Avond voor de hele gemeente. Het thema van de avond is onderlinge verbondenheid. Daarnaast zal de financiële situatie van onze gemeente aan de orde komen en worden de acties van de Commissie Goede Diensten kort toegelicht. 
  Zaterdag 19 december: klusdag t.b.v. Serious Request. Klussen kunnen worden doorgegeven aan Martijn Dekker en René Theodorie (zie Leidraad).
  Zondag 20 december: na de tweede morgendienst is er koffie drinken met eigen gemaakte taart/gebak. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd en neem zoveel mogelijk uw eigen gemaakte gebak mee. Er zal tijdens het koffie drinken een donatiepotvoor Serious Request in de hal staan. 

  Broeder Roorda is donderdag 3 december overleden (*20 april 1924 Oosterhesselen). Na ruim 40 jaar aan de Bongerd 37 te hebben gewoond was hij de afgelopen weken opgenomen  in het Zonnehuis. De laatste dagen verzwakte hij en wist hij dat hij ging sterven.  Op een prachtige manier kon hij afscheid nemen van zijn geliefden. Wat hij hartelijk geloofde en meegaf is dit: Er is vrede met God door het bloed van Christus en de Zoon van God is opgestaan. Dankbaar  is hij in Christus ontslapen.  Meer dan 91 jaar geleden werd hij geboren op eerste paasdag van het jaar 1924.
  De begrafenis zal a.s. dinsdag plaatsvinden. De samenkomst begint in De Rank om één uur.

   In het ND verscheen 04-12 het volgende In Memoriam:

  In geschrifte was het steevast Ph. Roorda. Hij werd bekend als criticaster van het ‘kerkisme’, de gedachte dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de ‘ware kerk’ vormden.

  Het verzet tegen het laten heersen van menselijke meningen over de Bijbel was de achtergrond van Roorda’s strijd, die zich nooit tegen personen op zich richtte.
  In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw viel dat standpunt op. ‘Mijn vader fungeerde bewust als katalysator van het brede denken en hij accepteerde dat hij daarop werd aangevallen. Nooit heeft hij overwogen zelf uit de kerk te stappen’, zegt zoon Binne Roorda. Zijn vader overleed donderdag op 91-jarige leeftijd.
  Philippus Roorda werd 20 april 1924 geboren in het Drentse Nieuwlande, waar zijn Friese vader onderwijzer was. Zijn jeugd was niet makkelijk. Zijn moeder stierf toen hij negen was, zijn vader kwam van ontbering om in concentratiekamp Neuengamme, op 25 april 1945. De acht leden van het Joodse gezin Van Dam, die bij de Roorda’s ondergedoken zaten, overleefden allen de oorlog.
  Roorda doorliep het Gereformeerd Gymnasium in Kampen, studeerde theologie aan de vrijgemaakte hogeschool, maar wilde geen predikant worden. Hij studeerde later cum laude af in de Semitische en klassieke talen. Tot zijn pensioen was hij daarna docent aan het Christelijk Lyceum Oostergo in Dokkum en vanaf 1964 aan het Gomarus College in Groningen.
  Van 1968 tot 1972 was hij ook docent aan de vooropleiding van de Theologische Hogeschool in Kampen. Zijn elf jaar jongere vrouw Fenna en hij kregen drie zoons.
  Roorda was een levendig man met een warm hart, ook voor de verstokte vrijgemaakten. ‘Mijn hart gaat uit naar hen die er niet bij horen’, zei hij in mei 2013 in een portretinterview met het Nederlands Dagblad.

  ‘Waar ik voor stil blijf staan, is wat Paulus in Romeinen zegt: “O, diepte van wijsheid’’. Gods gedachten zijn hoger en anders dan onze gedachten en Gods daden ook. Daar kunnen wij niet bij.’
   
  Copyright © 2015 Nederlands Dagblad, Herman Veenhof 

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • 29 november 2015

  We heten Zr. Marijke Ubels – Boonstra van harte welkom in onze gemeente. Zij is met belijdenisattestatie binnengekomen van de Christelijk Gereformeerde kerk van Groningen. Ze woont nu samen met haar man Roelof aan de Thorbeckestraat 8.

  De bediening van de heilige doop van Zannah is aangevraagd door haar ouders br en zr. Niek en Anje van Vuuren, Nieuwstraat 4 in Noordhorn. De doopsbediening zal in de middagdienst plaatsvinden.

  De moeder van Marian en Wigger Stenekes, Brenda en Frank de Graaff en Steffen en Tjitske Akkerman ernstig ziek en zal, naar de mens gesproken, niet beter worden. Wij zullen voor haar bidden, en voor haar geliefden. Bij God is zelfs genezing mogelijk,  maar ze vragen te bidden dat ze vooral Gods kracht en nabijheid zullen ondervinden.  

  We zullen ook bidden voor zuster van der Veen en haar man,wonende te Niekerk. Zr van der Veen heeft veel lichamelijke klachten en ze is ook een dag en een nacht in het ziekenhuis opgenomen geweest voor onderzoek. Daar hebben ze niet kunnen vaststellen wat de oorzaak is van haar klachten. De artsen houden haar onder controle en zoeken nog verder naar de oorzaken van de klachten.

  Volgende week donderdag 10 december zal de gemeenteavond zijn. De kerkenraad en de Bestuursraad nodigen iedereen van harte uit de avond bij te wonen.
  We beginnen om 20.00 uur.
  Het thema van de avond is onderlinge verbondenheid en de acties van de Commissie Goede Diensten worden kort toegelicht. Daarnaast zal de financiële situatie van onze gemeente aan de orde komen. De Bestuursraad heeft brieven verstuurd naar alle adressen met de begroting 2016 en het verzoek om het formulier voor de vvb toezegging in te vullen en in te leveren. 

  22 november 2015

  Het is feest in het gezin van Jan Jaap en Janneke de Jong (Boteinstraat 16), want Aliseheeft een broertje gekregen: Thijmen Johannesis geboren op 18 november.

  Eline Burgler – Kuiper, Stein van Malsenstraat 15 in Niezijl,  getrouwd met Melis Burgler en voorheen lid te Oldehove. is lid geworden van GKV de Rank We heten Eline van harte welkom en hopen dat zij samen met Melis als lid van onze gemeente Gods zegen mag ondervinden.

  In de meivakantie van 2016 zal er weer een jongerenkamp naar Tsjechië georganiseerd worden, samen met de GLV Dalfsen. Martijn heeft vorige week ook meer over verteld in de dienst. Vanaf vandaag kunnen jongeren zich hiervoor bij Martijn Dekker.

  Op zondag, de 29e november, in de middagdienst is er weer Bijbelkidzz voor de groepen 5 tot en met 8. 

  Alvast een bericht over de dienst van volgende week zondag: in de middagdienst (15.30 uur)  zal, als de Here het wil, Zannah gedoopt worden, dochter van br en zr. Niek en Anje van Vuuren, Nieuwstraat 4 in Noordhorn.

  15 november 2015

  Zr. Martha van der Horn (Gemmastraat 6 (K4);Z9) heeft één nacht in het ziekenhuis gelegen vanwege een longembolie. Ze is samen met Roelof (Wiersma) dankbaar dat ze weer zo snel naar huis kon. 

  In de dienst van 8.45 uur is Jort gedoopt, zoon van br. en zr. Richard en Hanneke van der Wal – Huisman, Zonstraat 20.

  4 november 2015 DANKDAG en 8 november 2015

  De bewoners van Tamarisk, Lex, Jesse, Gerrit, Margreet, Geert Elias, Ingrid, Hillina en Geertjan, hebben gevraagd in het gebed aandacht te geven aan het 7-jarig bestaan van Tamarisk. Exact op 4 november is het 7 jaar geleden dat de eerste bewoners in Tamarisk kwamen wonen. De bewoners vinden het fijn als hieraan tijdens de dienst aandacht gegeven wordt door hiervoor de Here te danken. 

  Meer weten over Tamarisk? Kijk op de website van Tamarisk

  4 november was het feest in Huize Wildeboer: br. en zr. Derk en Jikky Wildeboer mochten gedenken dat zij 50 jaar getrouwd waren. Zij zijn de Here dankbaar voor dit jubileum en dat zij dit, samen met hun kinderen en kleinkinderen, kunnen vieren.

  1 november 2015

  Enkele weken geleden is het gezin Arnoud en Karen Middendorp (voorheen P. Bindervoetlaan 25) met hun kinderen Joran (13) en Melissa (10)  geëmigreerd naar  Armadale, Australië.
  Nu gaan Rob en Claudia Buist (Pijlkruid 1; Z6) met hun kinderen Jorian (8) en Carlijn (5)  naar Noorwegen emigreren. Ze gaan wonen in Malmefjorden en hebben een huis gevonden aan zee. Ze wonen straks aan de beschutting van een kleine baai midden in de Noorse natuur maar tegelijk op een prima afstand van school (2 km) en werk. Rob gaat het komende jaar weer aan de slag als intensive care verpleegkundige. Claudia gaat in de eerste periode ter ondersteuning van de kinderen mee naar school.
  Een spannende gebeurtenis! We wensen hen Gods zegen toe, Hij gaat met hen mee.

  Broeder A. van der Veen (Menso Fockemalaan 13, Niekerk; Z7) zal 6 november een operatie ondergaan. We wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid toe.

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 •  

  25 oktober 2015

  Dinsdag 20 oktober nam de HERE tot zich broeder Hielke Faber, Frankrijkerlaan 2- flat 78. Hij werd op aarde 86 jaar. Broeder Faber wist sinds enkele weken dat hij ging sterven. Dit verwerkte hij in het geloof dat hij in leven en sterven het eigendom van Jezus Christus was. Wij gedenken hem en zingen samen van de overwinning die hij door de Here Jezus verwachtte (Gezang 300 : 1, 4, 6 LvK)

   

  Op zaterdag 10 oktober gaf de Here blijdschap in het gezin van br en  zr. Niek en Anje van Vuuren, Nieuwstraat 4 in Noordhorn door de geboorte van een dochter, Zannah. De start van Zannah was zo dat ziekenhuisopname nodig was, maar vrijdag 24 oktober zijn Anje en Zannah thuis gekomen uit het ziekenhuis.

  18 oktober 2015

  Op vrijdag 16 oktober gaf de Here blijdschap in het gezin van br. en zr. Richard en Hanneke van der Wal, Zonstraat 20 door de geboorte van een zoon, Jort Karel. Jort is het broertje van Florian.

  Br en zr Klaas en Hieke Alkema (Wederik 17A; Z7) waren woensdag 14 oktober 50 jaar getrouwd en willen daar graag samen met de gemeente God voor danken.

  Zondag 25 oktober zal in de ochtenddiensten de serie 'ik zie, ik zie wat jij niet ziet' afgesloten worden.  Een serie diensten over satan, boze geesten en occultisme en hoe we daar als christenen mee omgaan. Volgende week zal de dienst gaan over “geestelijke strijd”. In voorbereiding op die dienst is een korte enquête gemaakt om te zien hoe we als gemeenteleden naar dit thema kijken. Wilt u de enquête ook invullen? Klik hier voor de enquête. 


  11 oktober 2015

  Door Wijkraad Noord wordt br. M.G. Sikkema, Langestraat 6, benoemd heeft tot  ouderling in de vacature van wijk N6, als er geen bezwaren zijn. De bevestiging van br Sikkema zal, zo de Here wil, plaatsvinden op zondag 1 november a.s.

  Br. Dirk de Vries, (van Wassenaerplein), is na zijn opname in Beatrixoord weer thuis. Dirk en Wia zijn hiervoor erg dankbaar – zowel voor goddelijke zegen op behandeling als voor menselijke bijstand in elke vorm. Dank aan God. Wat wacht is nog traject (van onbepaalde duur en met onbepaalde uitkomst) van revalidatie en fysio.

  Br. en zr. Beekman-Roeters (Menkarstraat 31; N12) heeft gevraagd om samen met hen God te danken voor hun huwelijksjubileum. Op zaterdag 10 oktober mochten ze dankbaar terugzien op 65 jaar huwelijk. Dankbaar, dat ze zo lang en in goede gezondheid voor elkaar gespaard zijn en we bidden Hem hen ook in de komende tijd zijn zegen te geven.

  De collecte van 4 oktober, met als speciale bestemming het hulpfonds voor vluchtelingen in Europa en het Midden Oosten (klik voor meer informatie):heeft het mooie bedrag opgebracht van € 3.502,-De diaconie vult dit aan tot € 4.000,-. Een heel mooi bedrag dat ten goede komt aan de vluchtelingen in Europa en het Midden Oosten.

  Zr Gea Boersema zal voorafgaand aan de tweede morgendienst iets vertellen over de Bijbelvakantieweek, die in de Herfstvakantie wordt georganiseerd op 19, 20 en 21 oktober. Help ook mee om er een groot feest van te maken! Er zijn medewerkers nodig met heel veel diverse taken. Op de instructie avond wordt het allemaal uitgelegd. Kun je niet alle 3 dagen? Geen probleem, ook dan is de organisatie heel blij met je hulp. 
  Op woensdag 14 oktober 20.00 uur zal er in het Gomarus een instructieavondzijn voor de medewerkers. 

   

  4 oktober 2015

  Br. en zr. Arnoud en Karen Middendorp (Pieter Bindervoetlaan 25) gaan met hun kinderen Joran en Melissa verhuizen naar Armadale, Australië. Dat is best een hele overgang voor hen. Hun lidmaatschap van onze gemeente zal daarmee eindigen en ze gaan in Armadale op zoek naar een nieuwe passende kerk. Wij wensen Arnoud, Karen, Joran en Melissa van harte Gods zegen en nabijheid toe. 

  4 oktober om 15.30 uur zal er een themadienstgehouden worden, die mede is voorbereid door de commissie Kind en Eredienst en die zal worden begeleid door het muziekteam. Na afloop van die middagdienst is er gelegenheid met elkaar na te praten onder het genot van koffie, thee en fris.

  De collectes die vandaag worden ingezameld:
  De eerste is voor de diaconie met als speciale bestemming het hulpfonds voor vluchtelingen in Europa en het Midden Oosten. Klik hier voor meer informatie.
  De tweede collecte is voor Roemenië.

   

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • 27 september 2015

  De wijkraad van wijk Noord heeft de broeders A. Verbree en A. Bos op hun verzoek ontheven van hun benoeming in het ambt van ouderling. 

  Maandagavond 28 september van 19.00-19.30 uur is er in de Rank weer gelegenheid om met leden van de Kernkerkenraad te spreken over zaken die u of jij aan hen kwijt wilt. 

  De 16-plus verenigingen gaan weer van start. Dit geldt voor alle groepen. Dus voor de groepen die thuis of in de kerk vergaderen. Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd. Wanneer je geen uitnodiging hebt ontvangen, dan kun je contact opnemen met Martijn Dekker.

  Zondag 4 oktober a.s. zal de middagdienst een themadienst zijn, mede voorbereid door de commissie Kind en Eredienst.

  20 september 2015

  Zr. Mia Stam (Poortkampen 35; M2) in het Martiniziekenhuis geweest vanwege hartklachten. Er zijn onderzoeken gedaan en de uitkomsten zijn om dankbaar voor te zijn. Er zijn geen verontrustende dingen naar boven gekomen. Met de gemeente hebben we de Here hiervoor gedankt. 
  Br. en zr. Heeres (Punter 4; M9) waren deze week 50 jaar getrouwd en zij zijn de Here dankbaar voor deze jaren.

  Bij Zr Janty Buursema-Stelpstra (Norritsstraat 15; N1) is vastgesteld dat ze de ziekte MS heeft. Voor de 4e keer is ze afgelopen week opgenomen met een ontsteking. Een hele beproeving voor haar en haar gezin. 
  En bij br. Faber (Frankrijkerlaan 2-78; M14) is ook een ernstige ziekte vastgesteld. 
  We hebben in de diensten de situatie van Janty en haar gezin en van broeder en zuster Faber bij de Here neergelegd in het vertrouwen dat Hij erbij is.

  13 september 2015

  Br. en zr. Richard en Hanneke van der Wal – Huisman, met hun zoon Florian, zijn komen wonen aan de Zonstraat 20. Ze zijn met gezinsattestatie binnengekomen van de kerk van Groningen - Zuid. We heten het gezin van der Wal van harte welkom als lid van onze gemeente.

  Br Dirk de Vries (van Wassenaerplein) verblijft momenteel voor revalidatie in Beatrixoord in Haren. Hij en zijn vrouw Wia zijn dankbaar voor de vooruitgang, maar ze weten ook dat het verdere genezingsproces nog veel tijd zal vergen. In de dienst hebben we de Here gebeden om kracht voor Wia en Dirk.

  Het catechisatieseizoen gaat weer beginnen. De eerste catechisatieavond voor alle vijfde-, zesde- en zevendejaarsgroepen is aanstaande woensdag 16 september om 19.30 uur in de Rank.
  Voor de andere groepen beginnen de catechisaties de week erna.

  Op zondag 27 september zal er gestart worden in de middagdienst met de nieuwe Bijbelclub voor groep 5 tot en met 8,genaamd Bijbelkidzz. Dus jongens en meisjes, zorg dat je er over dan allemaal bij bent.

  De diakenen  wijzen u op de collecte van 4 oktober. Die collecte zal helemaal bestemd zijn voor een hulpfonds voor vluchtelingen in Europa en het Midden Oosten. In de Leidraad en op het infoscherm zal hierover de komende weken meer bekend worden gemaakt, zodat u dan goed geïnformeerd bent. 

  6 september 2015

  Op dinsdag, 1 september, heeft de Here tot zich genomen zijn kind Grietje Doornbos-Meijer. Zij woonde aan de Cursastraat 5, Zonnehuis Oostergast. Zaterdag 5 september is ze begraven.
  Ze heeft bijna 90 jaar mogen worden. Na een bewogen leven is ze nu thuis in het huis van haar Heer. Om haar te gedenken zingen we als gemeente samen: Liedboek lied 14: de verzen 1,3 en 5.

  Volgende week 13 september vieren we het Heilig Avondmaal. In de avondmaalsdienst van 11 uur zullen Mark Burgler, Langestraat 94,Jaco Driesens, Spits 10 en Arjen Westra, Josinalaan 7 belijdenis van hun geloof afleggen. 
  Br. Hermen van der Heide, Aak 15 zal vanwege persoonlijke omstandigheden donderdagavond a.s. 10 september in besloten kring van afgevaardigden van de kerkenraad en enkele gemeenteleden belijdenis doen van zijn geloof in God.

  7 september is er weer gelegenheid om leden van de Kernkerkenraad tijdens een spreekuur te ontmoeten. U en jij bent welkome van 19 uur - 19.30 van harte welkom.

   

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • 23 augustus 2015

  In zijn zorg voor haar heeft de HERE 28 augustus j.l. bij Zich thuis laten komen zuster Sonja Steenbergen (Cursastraat 25; Z9). Ze overleed op 75-jarige leeftijd. De laatste tijd werd haar gezondheid steeds slechter. In haar bewogen leven leerde ze zich over te geven aan de HERE die ook haar herder wilde zijn. Ze hield veel van Psalm 23: De Here is mijn Herder. Die psalm is gezongen in de dienst om haar te gedenken. We denken in het bijzonder aan haar kinderen in onze gemeente: Wim & Martje Cruiming (Oosterweg 46; N5) en hun kinderen.

  Donderdag 3 september is de begrafenis. De samenkomst begint om 13 uur in De Rank.

  zr. Ellen den Hertog, Citerstraat 26 in Rijswijk is met belijdenisattestatie binnengekomen in onze gemeente vanuit de Christelijke Gereformeerde kerk te Groningen. We heten Ellen van harte welkom en hopen dat zij, samen met haar vriend André Posthuma (Van Wassenaerplein 16; Z5), als lid van onze gemeente Gods zegen mag ondervinden.

  De volgende jonge mannen willen graag belijdenis doen van hun geloof in God: Mark Burgler, Langestraat 94; Jaco Driesens, Spits 10; Hermen van der Heide, Aak 15 en Arjen Westra, Josinalaan 7. Als de Here het wil zullen Mark, Jaco en Arjen dat doen op zondag 13 september a.s. in de dienst van elf uur. Hermen zal belijdenis doen op een moment dat nog nader bepaald moet worden.

  23 augustus 2015

  Op de leeftijd van 96 jaar is onze  zr. Werksma – Heslingaoverleden in het Zonnehuis.
  De samenkomst voor haar begrafenis zal dinsdag 25 augustus om 13.45 uur zijn in de Rank.

  br. Dirk de Vries, van Wassenaerplein, heeft zondag 16 augustus bij een val met de fiets de kom van zijn heup gebroken. De fractuur blijkt gecompliceerder dan gedacht en de voorbereidingen van de hersteloperatie vergden veel tijd. Hij zal 24 augustus geopereerd worden. Het geloofsvertrouwen is er zeker bij Dirk en Wia, maar de pijn en bezorgdheid ook.

  Br. Henk Theodorie, de oudste zoon van br. en zr. Theodorie uit de Eiberhof. Hij woont (57 jaar oud) in Assen en heeft extra zorg en aandacht nodig. Hij moet maandag 24 augustus een zware hartoperatie ondergaan en verblijft daarvoor in het UMCG te Groningen.

  Br. Hangyi (Julianalaan 10; Z1) is deze week voor verder herstel overgeplaatst naar het Zonnehuis Oostergast.

  We ontvingen het trieste bericht dat zaterdag 22 augustus onze oud-koster, br. Gerrit Bos  is overleden. Hij was al enkele weken ziek, maar er was nog een kleine hoop op verbetering van zijn situatie. Door het niet meer werken van zijn nieren is hij echter gistermorgen op de leeftijd van 70 jaar overleden. We leven mee met zijn vrouw  Ali  (wonende te Assen) en de kinderen en kleinkinderen.

  16 augustus 2015

  Br S. Hangyi (Julianalaan 10; Z1) kreeg tijdens zijn verblijf in Hongarije een hersenbloeding. Vrijdag 14 augustus is hij met een ambulance vliegtuig naar Nederland gekomen en  naar het Martiniziekenhuis te Groningen vervoerd. Daar zal hij blijven voor herstel en revalidatie.

  Zr. Ge Spakman (Gaickingalaan 10;Z2) is zo'n 4 week geleden geopereerd. Die operatie is goed verlopen, onze zuster moet nog wel elke week meerdere keren naar het ziekenhuis. Er is een verhoogd risico dat de kwaal terugkeert. Maar ze is met haar man dankbaar dat de Here hen tot nu toe zijn goedheid laat merken.

  Deze zondag zal Floor worden gedoopt. Floor is de dochter van Freerk en Eline Zuidhof  en een zusje van Marc (De Gast 73; N9) en geboren op 1 juli.

  Vanuit Oldehove zijn binnengekomen  br. en zr. Arie en Anneke Hummel – Mollema en hun drie kinderen Marian, Henrie en Peter. Zij wonen aan de Oosterweg nummer 7 te Noordhorn. Arie, Anneke, Marian, Henrie en Peter van harte welkom!  We wensen jullie  Gods zegen toe in het midden van onze gemeente.

  Aanstaande vrijdag 21 augustus, is een bijzondere dag voor: Christiaan Groeneveld en Ellen Boersema en Roelof Ubels en Marijke Boonstra.Hierbij een herinnering aan de diensten waar een zegen zal worden gevraagd over het huwelijk van deze 2 bruidsparen: de dienst van Christiaan en Ellen begint om 19 uur in het oude kerkje in Den Ham, en de dienst van Roelof en Marijke ook om 19 uur, maar dan in de Rank.

   

  9 augustus 2015 

  Zr. A.G. Kooistra-Cazemier  (Eiberhof app. 81; M14) krijgt steeds meer longklachten. Aangezien de klachten moeilijk te bestrijden zijn, vanwege de bijwerkingen, is het best zorgelijk.

  Bij br Heine en zr Joanne Scholtens-Huizinga (Geert Waldastraat 20; N9) is na 19 weken zwangerschap een zoontje geboren, dat ze Joas hebben genoemd. Helaas was Joas al voor de geboorte overleden.    

  Br Trienco Martini (De Savornin Lohmanstraat 22; M6) heeft als zwemmer deelgenomen aan de Special Olympics World Games in Los Angeles. Hij heeft een  gouden en een bronzen medaille gewonnen! Dinsdag mocht hij weer thuiskomen in Zuidhorn en is hij door wethouder Stol gehuldigd namens de gemeente Zuidhorn. Zondag 7 augustus heeft ds Janssen Trienco in de dienst gefeliciteerd met zijn prestaties en hebben zijn medailles mogen bewonderen. 

  2 augustus 2015

  Zr. De Boer - Bouman: vorige week zondag hebben we haar verhuizing van de Eiberhof naar het Zonnehuis in gebed bij de Here gebracht. Afgelopen week heeft de Here haar nog eens laten verhuizen naar zijn Eeuwig Vaderhuis. Ze mocht 91 jaar worden. De begrafenis zal zijn op maandag 10 augustus.

  Zr. Werksma – Heslinga van de Capellastraat 59 heeft een hersenbloeding gehad. De familie heeft gevraagd om het gebed van de gemeente, de toestand van onze 94-jarige zuster is zorgwekkend.

  Br. Christiaan Groenveld en zr. Ellen Boersema, beiden belijdend lid van onze gemeente, hebben de kerkenraad laten weten dat ze van plan zijn te trouwen.

  Ook br. Roelof Ubels, belijdend lid in onze kerk en zr. Marijke Boonstra, belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde kerk in Groningen gaan trouwen.

  Beide bruidsparen willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen.  Dit zal, zo de Here wil, voor beide bruidsparen gebeuren op

  vrijdag 21 augustus: 
  De dienst van Christiaan en Ellen zal dan om 19 uur gehouden worden in het Oude Kerkje in Den Ham en

  de dienst van Roelof en Marijke om 19 uur in de Rank.

   

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • Groninger Zwemmers naar de Special Olympics

  En één van die zwemmers, Trienco, is lid van onze gemeente. Ze hebben er lang voor getraind: de zwemmers Jitze (29) en Trienco (32) komen uit 't Westerkwartier en vormen samen met twee teamgenootjes uit Overijssel en hun coach Jantiena de Vries het Nederlandse zwemteam.
  Beide mannen hebben getraind in zwembad Eekebuuren in Oldekerk en zijn klaar voor de wedstrijden Volgens coach De Vries : 'Ze trainen al een jaar heel hard. We hebben gewerkt aan de start, de slag en het op-tempo doorzwemmen. Ik denk dat ze wel met een mooie medaille thuiskomen'.
  Goud gaat het worden De mannen zwemmen in Los Angeles verschillende afstanden, waaronder de estafette. Trienco gaat voor goud, met minder neemt 'ie geen genoegen. Dinsdag 21 juli zijn ze vertrokken en ze zijn goed aangekomen.

  Wat zijn de Special Olympics? Daarover en over de reis en de aankomst van de sporters in de VS is hier een filmpje te bekijken.

  De openingsceremonie is live te volgen en begint om 17.00u lokale tijd. Vanwege het tijdsverschil is de livestream in de nacht van 25 op 26 juli om 02.00u te zien is via deze link

  Lees ook Trienco en Jitze zijn klaar voor Amerika en Groninger deelnemers 'als helden ontvangen'

  Bron: RTV Noord

   

 • 26 juli 2015

  Zuster De Boer – Bouman uit de Eiberhof is onlangs opgenomen in het Zonnehuis. Intensieve zorg maakte dat noodzakelijk. In de dienst zondag zullen we de Here vragen om rust en vrede in haar hart te geven en dat ze op haar Heer mag blijven vertrouwen.

  19 juli 2015

  Op dinsdag 21 juli gaat Trienco Martini(DeSavornin Lohmanstraat 22; M6)  naar Los Angeles om daar tijdens de Special Olympics mee te doen op het onderdeel zwemmen. We wensen Trienco veel succes!

  12 juli 2015

  Vanuit Schildwolde en Noordbroek zijn br. en zr. Wiebe en Leonie Jansma in Zuidhorn komen wonen aan de Hooiweg 2 en lid geworden van onze gemeente.

  5 juli 2015

  Br. René Stegenga, Esdoornstraat 7 in Noordhorn (N4) heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd. In dezelfde dienst is ook het dochtertje van René en WypkjeFamke Eline gedoopt Famke is geboren op 10 maart en een zusje van Wiebe en Elleke.

  Op woensdag 1 juli gaf de Here blijdschap in het gezin van br en zr. Freerk en Eline Zuidhof, De Gast 73 door de geboorte van een dochter Floor Eva.  Floor is een zusje voor Mark.

  Zr. Esther Teekens, Poolsterstraat 8 (N11) is geopereerd aan een hernia, maar mocht intussen weer thuis komen.
  Zr. Gre Spakman, Gaickingalaan 10, zal vrijdag 10 juli geopereerd worden aan borstkanker.  

  Beide zusters wensen we Gods nabijheid toe en van harte beterschap.

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • Infobulletin nr. 119, mei 2015

  Bent u ook onder de indruk van de stroom vluchtelingen die Zuid-Europa binnenkomen en de vaak erbarmelijke toestanden daarbij? Denkt u na over hoe dat moet met al die asielzoekers die Nederland krijgt te verwerken? Raakt het u dat is gebleken dat onder hen een openheid is voor het evangelie? Hoe reiken wij hen de hand en welke boodschap heeft hebben wij als christenen voor hen?

  “Wees gastvrij”, zegt Yusuf, “Omarm de ander, toon respect, leg de ‘loper’ voor hen uit. Door onze gastvrijheid kan iets van Gods Koninkrijk zichtbaar worden.” Yusuf was moslim in Turkije, heeft in zijn thuisland de God van de Bijbel leren kennen en vluchtte uiteindelijk naar Nederland.

  Dit nummer van het Infobulletin vertelt zijn verhaal. In het gesprek met de ander en zeker ook met de moslimnaaste kan er soms zomaar een opening zijn om God en Jezus Christus ter sprake te brengen. Dat gebeurt bij studenten in Groningen en andere steden die geloofsgesprekken voeren met medestudenten uit Iran en Saoedi-Arabië. Het gebeurt in de vele vrouwengespreksgroepen in ons land waar christen- en moslimvrouwen samen luisteren naar verhalen uit de Bijbel door middel van het vertelprogramma ‘Storytelling’. Door al die contacten zijn er moslims die tot geloof in Jezus Christus komen, geloofsvragen hebben, onderwijs nodig hebben en de vraag om gedoopt te worden neerleggen in het midden van de christelijke gemeente.

  Hoe reiken wij hen de hand als we het lijden van vluchtelingen zien, de vragen van moslims tot ons komen en zij een plaats zoeken in het midden van de christelijke gemeente?

  Dit Infobulletin gaat in op deze vragen. Wanneer u geïnteresseerd bent in ons Infobulletin en regelmatig dit blad wilt ontvangen of anderszins meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het kantoor van E&M. Bezoek onze website waar u ook de webshop vindt.

 • Het is een vertrouwd beeld van de zondagse kerkdienst:  

  Bijbelclub voor de kinderen van groep 1-4. Elke week horen kinderen daar over het Evangelie en hebben daarbij hun eigen verwerking. Maar... na groep 4 stopt het en valt er een gat tot het moment dat ze catechisatie en vereniging mogen volgen. We merken dat dit voor kinderen een gemis is en dat het goed is om voor hen ook iets te bieden dat past bij hun leeftijd. Daarom starten we na de vakantie met Bijbelclub voor de bovenbouw.

  De opzet is als volgt:
  Eén keer in de maand zullen de kinderen van groep 5-8 van de basisschool in de middagdienst naar de Bijbelclub gaan (behalve in de periode waarin die dienst om 19:00 uur is: dan zullen de kinderen van groep 5-6 ’s ochtends meegaan en de kinderen van groep 7-8 ’s avonds).

  Tijdens deze Bijbelclub:
  * Zal groep 5-6 aan de slag gaan met niveau 3 van de methode ‘Timoteüs’ (hier werkt de andere Bijbelclub ook mee)
  * Zal groep 7-8 aan de slag gaan met basiscatechese via de methode ‘He lives’.
  Daarnaast zal ook de Kangarooclub, die een aantal jaren terug actief was, weer opgepakt worden. Zij zullen leuke activiteiten organiseren waaraan de kinderen mee kunnen doen.

  Hiervoor hebben we jullie hulp nodig!

  Om de Bijbelclub en de Kangarooclub te laten draaien zijn mensen nodig. Zij draaien mee in het leiden van een Bijbelclub. Hiervoor zijn minimaal het volgend aantal mensen nodig:

  9 mensen voor groep 5-6

  9  mensen voor groep 7-8

  3 mensen voor de Kangarooclub  

  Dus geef je op, want zonder jullie hulp, kunnen we na de zomer niet starten! Alvast bedankt.

  Voor opgave (of informatie) neem contact op met Martijn Dekker

  Martijn Dekker, Karlinda Markwat, Arike Veldman en Margreet Zijl

 • 21 juni 2015

  Het was een feestelijke zondag: Wat was het een mooie dienst waarin Christiaan Groeneveld, (p/a Rijksstraatweg 28) een getuigenis van zijn geloof aflegde en dat in het midden van de gemeente heeft beleden. Daarna doopt ds Janssen hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest! Na de dienst hebben we Christiaan en Ellen (zijn a.s. bruid), de familie van Christiaan en de familie Boersma mogen feliciteren.

  Br. René Stegenga, Esdoornstraat 7 in Noordhorn (N4) en dooplid van onze gemeente wil ook graag belijdenis van zijn geloof afleggen. Als de Here het wil, zal dit gebeuren in één van de diensten op zondag 5 juli. De dienst waarin René en Wypkje ook hun dochtertje Famke Eline zullen laten dopen. Famke is geboren op 10 maart en een zusje van Wiebe en Elleke.

  Zr. Carolien van de Wetering, Fazantenlaan 8, heten we van harte welkom in onze gemeente en wensen haar Gods zegen toe. Ze was al een regelmatige bezoeker van onze diensten, maar is nu ook lid geworden van onze gemeente.

  In ons gebed hebben we aan de Here opgedragen Zr. Sonja Steenbergen, Cursastraat 25 (Z9) en zr Marty Oosterhuis-Nanninga, Gaickingahof 19 (Z2) .
  Sonja is begin dit jaar geopereerd zodat er kon worden gestart met de nierdialyse, maar daarna is ze regelmatig opgenomen in het ziekenhuis, ook nu weer.
  Marty is de afgelopen week opgenomen met een lichte hartaanval. Een hele schrik voor haar en Douween hun familie. Op maandag 22 juni zal duidelijk worden welke behandeling er zal volgen: dotteren of een hartoperatie waarbij een aantal omleidingen zullen worden gemaakt.

  14 juni 2015

  De heilige doop is bediend aan Siem Jelte,  zoon van br. en zr. Simon en Marianne de Vries – Boersma, Capellastraat 10. 

  Op maandag 8 juni nam de Here tot zich en op zaterdag 13 juni is begraven onze  broeder Melle Kooistra, Schoolstee Frankrijkerlaan 13- 8 (M1). We leven met met zijn vrouw Ankie en de kinderen en kleinkinderen en Melle's broer Jan Kooistra en familie (Jan van Galenlaan 7; Z3)

  Br. en zr. Jan en Diana Verbree – Eggink, Heemskerkplein 5 gaan na vele jaren Zuidhorn verlaten en gaan wonen in Roden

  7 juni 2015

  De Heilige Doop is bediend aan Eline Wilma, dochter van br. en zr. Arno en Sjoukje Vink-Loonstra, zusje van Rosalie, Menkarstraat 4 (N12), 

  Br. Bastiaan Soeters en zr. Anouk Ypma zijn nu officieel lid van onze gemeente en we wensen hen Gods zegen toe in ons midden en heten ze van harte welkom  

  Br. Reinier Teekensis bevestigd in het ambt van diaken.

  Zondag 21 juni zal een feestelijke zondag worden, want  br Christiaan Groeneveld zal dan het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. De wijkraad Noord maakt dit met blijdschap bekend en heeft hem toegelaten tot de gemeenschap van de kerk en tot het vieren van het Heilig Avondmaal.

  Met Zr. Wies Heins, Pluit 8, gaat het naar omstandigheden goed. Wel zal ze de komende week weer een operatie ondergaan. n.a.v. borstkanker die vorig jaar bij haar werd geconstateerd. Daarna volgt er een herstelperiode van ongeveer 6 weken. 

  Op 8 juni vertrekken de brs en zrs. Bert & Engly Hummel, Kees & Marion Beeftink en Ankie Meerveld voor twee weken naar Wit-Rusland, om daar humanitaire hulp te verlenen bij kindertehuis Radoeka, en om de voortgang van de bouw van de toiletten te bekijken.
  Voor informatie: klik hier

  Maandag 8 juni van 19.00-19.30 uur bent u van harte welkom om leden van de Kernkerkenraad te spreken.

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • Het GKv-zendingswerk is veranderd. Wat is er precies veranderd en wat gaat u als kerklid daarvan merken? We praten u graag bij!

  Als GKv-kerken willen we mensen vertellen over Jezus, wereldwijd. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken wereldwijd die daar volop mee bezig zijn en het geloof delen, in woord en daad! In dat zendingswerk is niets veranderd. Want zendingswerk is anno 2015 nog steeds hard nodig; 2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet als hun Verlosser…!

  Meer samenwerking en eenheid

  Maar de organisatie van dat zendingswerk, binnen de GKv, is wel veranderd. Sinds september 2014 is er een landelijk samenwerkingsverband voor zending en hulpverlening vanuit de GKv, met als ondersteunende organisatie de Verre Naasten. Doel: meer samenwerking en eenheid. Zo willen we als betrokken kerken onderling kennis, ervaring en middelen delen en onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk realiseren!

  Nieuwe naam en logo

  De nieuwe samenwerking en eenheid in GKv-zending komt ook terug in de voorlichting. Dat ziet u terug in de nieuwe namen van de regionale samenwerkingsverbanden van lokale GKv-kerken rond zendingsprojecten (voorheen Zendende Instanties). In deze nieuwe namen komt standaard het woord ‘mission’ terug (het ‘nieuwe’ woord voor zending). Bij de naamsveranderingen hoort ook een nieuw logo waarin de directe samenwerking met de Verre Naasten tot uiting komt. Daarnaast is er een nieuwe slogan ‘geloof delen wereldwijd’ en zijn er vernieuwde communicatiemiddelen, zoals een nieuwe website en Naast!

  We hopen en bidden dat alle veranderingen mogen bijdragen aan de betrokkenheid bij zending en onze missie; geloof delen wereldwijd! Dat doen we samen! Bidt en doet u mee? Bekijk ook het filmpje over Lisa en Robert.

  Bron: Zuid Afrika Mission

 • 31 mei 2015

  Br. Melle Kooistra, Frankrijkerlaan 13-8 (M1), is ernstig ziek. De komende week wordt de uitslag verwacht van een punctie. Laten we bidden voor hem en Ankie en hun familie om steun in hun geloof en de genade van onze God.

  Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor de gemeente barbecue op 20 juni a.s. achter de Rank. Jong en oud is van harte welkom. Opgave kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het opgave formulier dat is uitgereikt in de Rank. Dat formulier mag in de 'barbecuebus', die in de hal van de Rank staat. 
  Meer informatie: zie onder Nieuws

  Door de Commissie Zending & Hulpverlening wordt meegedeeld dat er enige, organisatorische, zaken zijn veranderd. De naam is nu Zuid Afrika Mission, met als slogan - geloof delen wereldwijd - .
  Wat er zoal is veranderd kunt u lezen via Zuid Afrika Mission. Via de website van Naast/ wordt u op de hoogte gehouden van het één en ander.
  We in de hebben in de dienst gekeken naar een filmpje over Lisa en Robert in Uganda. Er zijn daar veel moeilijkheden, maar doordat ze vertrouwen op God en omdat ze Jezus in hun hart hebben, weten ze dat we allemaal 'voorbijgangers zijn naar het volgende leven'. Jezus leert hen dat hun toekomst niet afhankelijk is van het succes hier en nu, maar van hun geloof in Jezus. Ze proberen hun geloof te delen in woord en daad.

  Geloof delen wereldwijd? Dat doen we samen, we hebben elkaar nodig!

  24 mei 2015

  Verheugend nieuws! Naast het feest dat deze zondag Michiel Bouman, Elize Heijkoopen Maaike Spakman in het openbaar hun geloof belijden, willen broeder en zuster Bastiaan Soeters en Anouk Ypma  lid worden van onze gemeente.
  Ze zijn met onze gemeente in aanraking gekomen en voelden zich aangesproken door de diensten bij ons. De wijkraad Noord besloot mee te werken aan hun vraag om lidmaatschap. Bastiaan en Anouk hebben in de afgelopen maanden verder kennisgemaakt onder andere via de diensten, de wijkkring en catechese-gesprekken.
  Dat heeft hun verlangen om lid van onze gemeente te worden aangewakkerd. De wijkraad Noord stelt nu aan de gemeente voor br. Bastiaan Soeters en Anouk Ypma, leden van de PKN – kerk, op hun verzoek en na gesprek en onderzoek, als lid toe te laten tot onze gemeenschap.
  Indien er geen bezwaren worden ingediend zal de toelating per 7 juni aanstaande definitief zijn (zie ook Leidraad #9 pag. 7/8).

  Bastiaan en Anouk geven ook te kennen te gaan trouwen en wel op vrijdag 12 juni. De huwelijksbevestiging zal, zo de Here wil, hier in de Rank plaatsvinden, de dienst begint om 15 uur.

  Twee weken geleden heeft de diaconie gelden ingezameld voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. We kunnen u laten weten dat die inzameling het bedrag van € 3.485,-- heeft opgeleverd.

  In tegenstelling tot wat in de laatst verschenen Leidraad  (#9) staat, is de kerkdienst n.a.v. het huwelijk van Br. Bert Ypenga, en zr Alem Getachew, belijdend lid van de Christelijk Gereformeerde kerk te Groningen op donderdag 11 juni  19.00 uur  in de Rank te Zuidhorn.

  17 mei 2015

  Een aantal broeders zijn deze dag bevestigd als ouderling of diaken:

  Wijk Noord 

  ouderling: Jan Willem Burgler, Peter van Esch en Bertus Kolkman
  diaken: Karel Bos, Erwin Hummel en Sjoerd Klaveringa
  Reinier Teekens wordt, DV, op zondag 7 juni in de avonddienst bevestigd als diaken

  Wijk Midden:

  ouderling: Bert Westra, Hans Bergsma en Jan Koopman

  Wijk Zuid

  ouderling: Julian Meerveld en Douwe Oosterhuis
  diaken: Martin Hoving, Klaas Huizenga en Gerben van der Sluis

   

  14 mei 2015 (Hemelvaartsdag) 

  De kerkenraad kan met blijdschap aan u voorstellen om toe te laten tot de viering van het heilig avondmaal:

  Michiel Bouman, Hoofdstraat 39
  Elize Simone Heijkoop, Buikstede 2A
  Klaske Harmina Spakman, Westergast 6A.

  Zij hopen belijdenis te doen van hun geloof op de eerste Pinksterdag 24 mei  om 19. 00 uur.

   

   

  10 mei 2015

  Op dinsdag 5 mei gaf de Here blijdschap in het gezin van zr. Simon en Marianne de Vries – Boersma, Capellastraat 10 (N12) door de geboorte van een zoon Siem Jelte.  Jelte is een broertje voor Ilse en  Jolijn.

  Br. Bert Ypenga, belijdend lid van onze gemeente en zr Alem Getachew, belijdend lid van de Christelijk Gereformeerde kerk te Groningen hebben de kerkenraad laten weten van plan zijn te gaan trouwen.  op 11 juni 2015.
  Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer er geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal dit, zo de Here wil, gebeuren in een eredienst op donderdag 11 juni  19.00 uur  in de Rank.

  Bert gaat verhuizen naar Groningen en zal daar lid worden van de CGK.

   

  3 mei 2015

  In het UMCG medium care is zr. Bep Verbree–Douwstra (Lisdodde 4; Z6)) opgenomen, wegens o.a. een zware hernia. Ze is behoorlijk ziek en heeft veel pijn. Onderzoeken en behandeling zijn gaande. 

  Ook br S. Bosma (Klipper 10; M10);  is opgenomen, vanwege hartklachten. Op dit moment is zijn toestand stabiel. Op dinsdag 5 mei zal hij worden geopereerd.

  Op zondag 10 mei zal de collecte tijdens de diensten bestemd zijn voor de Diaconie, met als speciale bestemming de slachtoffers van de aardbeving te Nepal. Voor informatie klikt u hier

   

  Hier leest u eerder verschenen mededelingen

 • In oktober 2014 heeft Chera Theatraal iets laten zien aan de vrouwen van de Rank in Zuidhorn van de show Chaos. Wat een heerlijke middag wat dat. Er was herkenning, een lach en een traan.

  Daarom komt Chaos weer naar Zuidhorn, maar nu met de hele show.

  Het publiek mag rekenen op een avond waarin prachtige onderwerpen naar voren komen in het cabaret. Chaos gaat over de zoektocht in het leven van een Christen. De weemoedige herinneringen van een cabaretière die de reformatorische kerk heeft verwisseld voor de evangelische en er achter is gekomen dat je heimwee kunt hebben...
  De gewaardeerde Gereformeerde roots, het loslaten van oude dingen, het omhelzen van iets nieuws, de wispelturigheid van een Evangelische stroming, de zotheid van kerkelijke verschillen, de saamhorigheid die we bij elkaar als Christenen kunnen vinden. De geschiedenis van de kerk, de verschillen tussen mannen en vrouwen, Grunneger Biebel, het komt allemaal voorbij.

  De voorstelling is een combinatie van theater en muziek. De show Chaos heeft al 5x een uitverkochte zaal getrokken, en niet alleen het Noorden, maar ook de rest van Nederland is nieuwsgierig geworden. In Zuidhorn spelen we één van de laatste voorstellingen in onze provincie. Voor een Gronings prijsje.

  Voor jong en oud: kom op zaterdag 13 juni Chaos meemaken in de Rank.

  Plaats:De Rank in Zuidhorn
  Datum
  : 13 juni a.s.
  Tijd: 20.00 (zaal open 19.30 uur)

  Entree:
  Voorverkoop: € 10,00 (via de intekenlijsten in de kerk)
  13 juni: € 12.00 
  Betalen kan voor voor aanvang van de show, zowel contant als met pin.

  Informatie: kijk op Chera Theatraal of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • De Joc commissie vindt het erg leuk om, net als vorig jaar, het seizoen af te sluiten met een barbecue gemeente breed. Vorig jaar was dit ook een groot succes!

  Vorig jaar sloot het aan bij de Mannendag en was daardoor was dit plan geboren. Vandaar nu deze oproep aan alle commissies die van plan zijn wat te gaan organiseren. Op 20 juni willen we voor de hele gemeente een barbecue organiseren. Als er dag activiteiten zijn georganiseerd kunt u aansluiten bij de barbecue, zodat we samen de dag kunnen afsluiten. Maar ook als u niet mee doet aan een dagactiviteit bent u van harte welkom.

  De dag wordt net als vorig jaar georganiseerd door de Joc commissie. We hopen, net als vorig jaar, op een gezellige afsluiting van het kerkelijk seizoen en het inluiden van een mooie zomer. 

  Organisatie is in handen van: Jelle Keizer, Ellis Heijkoop, Michiel Bakker, Margriet Koop, Trijnette Boonstra, Jorrick Visser en Marlon Markwat 

 • Op Hemelvaartsdag (14 mei) is er ’s ochtends na de kerkdienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie. Net als vorig jaar willen we u/jou vragen om iets lekkers mee te nemen voor bij de koffie. Het was toen erg gezellig en we willen er maar een nieuwe traditie van maken. U kunt voor de dienst de lekkernijen afgeven bij de keuken. En net zoals de vorige keren krijgt dat wat overblijft een goede bestemming.

  Namens Bijbelkring zondagavond, Jacquelien Bouman( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 • Op 16 april werd in het Joc, in aanwezigheid van de burgemeester Swart, de verklaring tot samenwerking ondertekend door vertegenwoordigers van vijf kerken uit Noordhorn en Zuidhorn.
  Het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. (KPZ) is de spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg. (Lees hier ook het artikel in de Streekkrant d.d. 21 april 2015)

  Deelnemende kerken:

  • Doopsgezinde gemeente Westerkwartier (De Vermaning), Noordhorn
  • Gereformeerde Kerk PKN (Gastkerk), Zuidhorn

  • Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (De Rank), Zuidhorn 

  • Hervormde gemeente PKN Noordhorn/Saaksum  
  • Hervormde Gemeente PKN (Dorpskerk), Zuidhorn
  • Rooms katholieke kerk, parochie Sint Jozef, Zuidhorn

  Missie:

  Het gezamenlijk versterken van de stem van de zwakkeren in de samenleving en het geven van steun aan hen die zorg of hulp nodig zijn. Het betrekken van de sterkeren in de samenleving bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus (Mattheüs 25:35-40).


  Doelstellingen:

  1. Het zijn van spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg;
  2. Het zijn van gesprekspartner vanuit de samenwerkende kerken voor sociale en maatschappelijke organisaties;
  3. Het stimuleren van sociale zorg voor de plaatselijke samenleving en het (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven op dit terrein;
  4. Het samenwerken op het gebied van uitwisseling van kennis op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de samenwerkende kerken.
  5. Het signaleren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein en het daarover informeren van de samenwerkende kerken;
  6. Het verlenen van hulp aan personen die ondanks de bestaande sociale voorzieningen de boot dreigen te missen. Dit kan materiële hulp zijn of een doorverwijzing naar andere reguliere instellingen.

  Organisatie:

  Vooralsnog wil het Kerkelijk Platform Zuidhorn (KPZ) werken als “interkerkelijk platform”, waarbij de samenwerkende kerken in een convenant afspraken maken over wederzijdse verantwoordelijkheden.

  Deelnemers:  

  De lokale kerken in de dorpen Zuidhorn en Noordhorn - en op termijn het Westerkwartier - kunnen zich bij het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. aansluiten.

  Samenwerkingsverbanden:

  Het KPZ zoekt naar samenwerking met kerkelijke organisaties, welzijnsorganisaties en caritasinstellingen die de werkgroepen van het KPZ van informatie, deskundigheid en ondersteuning kunnen voorzien, zoals Stichting DeWerkplaatZ, Stichting SWgZ, Stichting voedselbank Zuidhorn, Vereniging Schuldhulpmaatje, Stichting Humanitas, Vereniging De Zonnebloem en Cruciaal Christelijke GGZ.

  Aldus overeengekomen te Zuidhorn op 16 april 2015

 • 26 april 2015

  Op vrijdag 17 april gaf de Here blijdschap in het gezin van br. en zr. Arno en Sjoukje Vink-Loonstra, Menkarstraat 4 (N10) door de geboorte van een dochter en een zusje voor Rosalie. Ze noemen haar Eline.

  Gezinsattestatie is aangevraagd naar de kerk van Enumatil door br. en zr. Otto en Annie Dijkstra-v.d. Meulen(Z8), Dotterbloem 8. 

  Aanstaande vrijdag 1 mei 15.45 uur zal het bruidspaar Melis Burgler en Eline Kuiper (N6) een zegen vragen over hun huwelijk. U wordt allen uitgenodigd deze dienst bij te wonen in de Liudgerkerk te Oldehove.

  19 april 2015 

  In de afgelopen week zijn een hoogbejaarde zuster en broeder door de HERE thuisgehaald:

  Op donderdag 16 april j.l. nam de Here tot Zich onze zuster Frouktje van der Velde - Hovius, Capellastraat 59 (Z9), zij werd 90 jaar oud. Ze leefde en stierf in een vast vertrouwen in haar Heer en Heiland. Ze was benieuwd naar wat komt na dit leven, wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde door God geschapen zijn. We volgen zuster van der Velde in haar geloof door samen te zingen Psalm 91 : 1. De samenkomst voor de begrafenis zal, zo de Here wil, dinsdag 21 april 13.30 uur in de Rank worden gehouden. 

  En vrijdagavond 17 april nam de Here tot Zich onze broeder Harmen Jelsma, Gemmastraat 139 (Z9), hij werd 95 jaar oud. Tot in zijn hoge ouderdom bleef hij geloven in zijn God en Redder. Aan God alle eer en dank om wat Hij aan onze broeder gaf, zoals ook zijn vrouw, onze zuster Jelsma, die dankbaarheid heel graag met ons wil delen. We zingen daarom samen Psalm 68 : 8. De samenkomst voor de begrafenis van br. Jelsma zal, DV, donderdag 23 april  om 13.30 uur plaatsvinden in de Rank.

  12 april 2015

  Enkele jonge broeders hebben hun attestatie aangevraagd vanwege verhuizing naar een zustergemeente:

  Jan Peter Zetstra, Waterbies 3 naar de kerk van Meppel,
  Jacob en David van der Ploeg, Hoendiep Oostzijde 15c naar de kerk van Groningen – Oost en
  Arend Elias Oostindiër, Thorbeckestraat 10 naar de kerk van Groningen – Noord-West.

  Deze zondag is de Heilige Doop bediend door ds W. Wierenga aan Jesse, zoon van br. en zr. Jasper en Petra van der Wal – Oost, Kumastraat 21.

  1 mei a.s. hopen br. Melis Burgler, belijdend lid van onze gemeente en zr. Eline Kuiper, belijdend lid van de kerk van Oldehove te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente Zijn zegen vragen in een eredienst op vrijdag 1 mei om 15.45 uur in de Liudgerkerk, Kerkpad 2 te Oldehove.

  In verband met de vervulling van de vacatures van ouderlingen in de wijk Midden stelt de wijkraad ter benoeming aan u voor:

  br. H. Bergsma, Brik 16,
  br. J. Koopman, Hoendiep Oostzijde 77 (voor een ambtstermijn van 2 jaar) en
  br. L.H. Westra, Cort van der Lindenstraat 7.

  Helaas is de wijkraad er niet in geslaagd de resterende 7 vacatures in te vullen. Dit geldt ook voor één vacature van diaken.

  In de morgendiensten is er een verkiezing gehouden voor drie ouderlingen in wijk Noord.

  Vanmorgen zullen in de kerk van Biborteni in Transsylvanië (Roemenië) 8 jongeren belijdenis van hun geloof afleggen. Namens onze gemeente zijn de broeders Geert en Niels Burgler naar Biborteni afgereisd om daar de belijdenisdienst bij te wonen. Lees hier informatieover de Hongaars Gereformeerde Kerk te Bibarcfalva (=Hongaars) of Biborțeni (=Roemeens).

  Spreekuur Kernkerkenraad: Maandagavond 13 april van 19.00-19.30 uur.

  Themadienst met Ds. van Eerden en Ds. Maleke uit Zuid Afrika: zondag 19 april 10.45 uur. De preek zal in het Nederlands worden gebeamd. Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met Ds. Maleke. Lees hier meer over ds Maleke

  Devotion: zondag 19 april om 19.30 uur in de Rank met als thema “You are in Christ Jesus”, gebaseerd op 1 Korintiërs 1: de verzen 30 en 31. De spreker is André Mulder. 

   

  5 april 2015

  De Familie Marlies & Henri Alkema, Klein Frankrijk 8 (Z1), heeft om voorbede gevraagd. De zus van zr. Marlies Alkema-Huizinga, Annemieke Bos-Huizinga, is op woensdag 1 april op bijna 45-jarige leeftijd overleden en woensdag 8 april wordt ze begraven. Ze was sinds kort gediagnosticeerd met uitgezaaide kanker. Het afscheid was moeilijk en ook de begrafenis zal een zware dag zijn.

   

  Leden van wijk Noord worden er aan herinnerd dat er op 12 april in de beide morgendiensten, zo de Here wil, een verkiezing zal worden gehouden.

  Uit de volgende 4 kandidaten zullen 3 ouderlingen moeten worden gekozen:

  J.W. Burgler, Industrieweg 2
  A.P. van Esch, Noorderweg 20
  B. Kolkman, Hamsterpad 2
  M.G. Sikkema, Langestraat 6.

  Hier kunt u eerdere mededelingen lezen

   

 • Voor velen hoort het huwelijk bij de gang van het leven. Je bent jong, krijgt kriebels, wordt verliefd, maakt plannen, gaat sparen, trouwen, krijgt kinderen, wordt opa & oma... En dit past allemaal in een ideaal mensenleven. .

  Maar er zijn ook schaduwkanten in het huwelijk; ziekte, verdriet, andere keuzes, routine, kinderloosheid, verveling, uit elkaar. Ook dat kan gebeuren in een mensenleven. In beide gevallen overkomen ons dingen en/of laten we dingen gebeuren. Om eens allerhande kanten van het huwelijk onder een lampje te leggen willen we een thema avond over het huwelijk (in het algemeen) organiseren. Gewoon eens van een afstandje het huwelijk bekijken. Niet te zwaar maar ook niet te algemeen. Soms is iets benoemen al genoeg om er wat dieper over na te denken. Er is deze avond ook wel ruimte voor gesprek, maar niet noodzakelijk.

  Het lijkt ons zinvol en nuttig, eens wat dieper op het huwelijk in te zoomen met zijn mooie kanten, maar ook de stillere, pijnlijke kanten. Kees Sikkema, die een praktijk heeft voor psychotherapie, relatietherapie en ge- zinsbehandeling heeft, is bereid gevonden dit thema handen en voeten te geven.

  De avond is gepland op 21 april, begint 19:30 uur en zal worden gehouden in De Rank, Westergast Zuidhorn.

  Informatie of vragen kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Marlien Martini, Arne Bos & Hans ten Klooster

 • Op zaterdag 2 mei zal vanaf 18.15 uur een Zaalvoetbaltoernooi  worden georganiseerd in de Sporthal Quicksilver S.

  Iedereen is van harte welkom.

   

 • Kinderkoor Mirakel uit Zuidhorn • Tienerkoor Wake-Up uit Zuidhorn • Gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn

   Op zaterdag 18 april vindt er in De Rank in Zuidhorn een fantastisch Koningscon- cert plaats. Drie koren uit Zuidhorn zullen een spectaculaire avond verzorgen met als thema: De Koning komt! Het belooft een avond te worden met vrolijke liederen, dans, sketches en natuur- lijk één groot feest om Jezus, De Koning, te prijzen en Zijn liefde te laten zien. Tijdens dit concert zal er een verrassende rol zijn weggelegd voor onze eigen jongerenwerker Martijn Dekker.

  Het belooft dus een zeer afwisselend programma te worden voor jong en oud. Nieuwsgierig?? Kom dan op 18 april om 19.00 naar het concert!

  Het zal gehouden worden in De Rank, Westergast 8 te Zuidhorn en begint om 19.00 uur.

  Toegangsprijs: volw € 5, - en kind t/m 12 jaar € 3, - Kaartverkoop is aan de zaal. Voor verdere info kunt u bellen met Hilda Moes tel: 0594-507714

 • Wij zoeken voor het komende seizoen nog vrijwilligers op meerdere locaties, om mee te gaan als begeleider met gehandicapten. Voor een kamp in De Lutte van 24 tot 31 juli 2015,leeftijd gasten van 20 tot 40 jaar, zoeken wij nog 1 of 2 personen, die voor ons willen koken.

  Totaal voor 18 personen.

  Inlichtingen: Piet de Jong Burg. Geldermanlaan 6, Zuidhorn. tel. 0594 504307. Voor andere vacatures zie www.ditkoningskind vakanties.nl

 • De laatste maaltijd voor de zomervakantie zal worden gehouden op vrijdag 24 april a.s. in Klein Hanckema, Kerkstraat Zuidhorn.

  Wilt u ook graag met anderen eten, dan kunt u zich opgeven op maandagavond 20 april of dinsdagavond 21 april van 20.00 uur – 21.00 uur.. bij Alie Westra - tel. 0594-503808.U kunt mij ook mailen t/m dinsdagavond . Mijn mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Tevens kunt u bij de aanmelding aangeven of u vervoer nodig hebt. U bent van harte welkom vanaf 18.00 uur .

  Kosten voor de maaltijd: 6 euro p.p. incl. koffie of thee. Tot ziens. Alie Westra

 • Dit jaar bestaat de Gereformeerde Brassband Groningen 50 jaar. D.V. zaterdag 11 april 2015 wordt dit gevierd met een jubileumconcert waarbij medewerking wordt verleend door pianist Cor Bakker. De GBG en Cor Bakker zullen zowel solistich als gezamenlijk ruimschoots aan bod komen. De GBG zal onder andere het bekende ‘Intrada Ein’ Feste Burg’ van Ray Farr ten gehore brengen. Samen met Cor Bakker worden diverse werken voor brassband en piano uitgevoerd zoals ‘Worn Down Piano’ van de Mark & Clark Band en een koraalmatige bewerking van ‘De dag door Uwe gunst ontvangen’ Het concert vindt plaats in de Geref. kerk ‘De Rank’ te Zuidhorn en begint om 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.15 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal of voordelig te reserveren via www.gbgbras.nl Wij hopen op uw komst! Toegangsprijzen voorverkoop Volwassenen: € 10,00 (€ 12,50 aan de kassa)
 Kinderen: € 5,00
 Gezinskaart (2 volwassenen + 2 kinderen): € 27,50

 • 15 maart 2015

  De Here gaf op dinsdag 10 maart blijdschap in het gezin van br. en zr. René en Wypkje Stegenga - Tolsma, Esdoornstraat 7 in Noordhorn (N4) door de geboorte van een dochter, Famke Eline. Famke is een zusje voor Wiebe en Elleke.

  Verdriet is er bij de families Meijer en Heijkoop, Buikstede 2 Sebaldeburen. Br. Eize Meijer is heel erg ziek. Op aarde lijkt geen genezing mogelijk. Eize en Janny weten zich ook nu geleid door Gods Vaderhand. Voor hen en de familie mogen we bidden om Zijn hulp en nabijheid.

  1 maart 2015

  Twee kinderen zijn geboren in de gemeente de afgelopen week, zelfs op dezelfde dag 24 februari:
  In het gezin van br. en zr. Jasper en Petra van der Wal-Oost, Kumastraat 21 (N12) is Jesse geboren. Hij is het broertje van Maureen en Lisanne.
  en
  bij br. en zr. Dirk en Grianne Keizer-Alkema, Molenstraat 8 (Z1) is Matthijs geboren, een broertje voor Niels.

  Zr. Sonja Steenbergen,Cursastraat 25 (Z9) is begin dit jaar geopereerd zodat er kon worden gestart met de nierdialyse. Ze is nu weer in het ziekenhuis opgenomen i.v.m. buikklachten. Inmiddels gaat het weer iets beter met haar. 

  Op oudejaarsdag 2014 werd Linn geboren in het gezin van br. en zr. Harm Jan en Anneclair Veenstra–Bosma, Wederik 19 (Z7) en op 10 januari 2015 gaf de Here blijdschap aan br. en zr. John en Frederieke Molenhuis–Kiekebeld, Menkarstraat 21 (N12) door de geboorte van Lucas.
  Linn Veenstra en Lucas Molenhuis ontvangen zondag 1 maart de Heilige Doop in de dienst van 10.45 uur.

  Zaterdagmiddag, 28 februari, nam de Here tot zich zr. Grietje Salomons - Eefting (Z1). Zij woonde aan de Wilhelminalaan 16, maar werd de laatste tijd verpleegd in het Zonnehuis. Zij is in het Zonnehuis overleden op de leeftijd van 97 jaar. De samenkomst voor de begrafenis zal zijn op donderdag 5 maart om 13.30 uur in het Witte kerkje aan de Jellemaweg.

  Hier kunt u eerdere mededelingen lezen

   

 • Sprank opent op zaterdag 21 maart haar deuren.

  Op diverse locaties in Bedum, Middelstum, Zuidhorn en Roden bent u van harte welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. Cliënten en medewerkers leiden u graag rond zodat u kunt kennis maken met de zorg van Sprank. Sprank is een stichting met een gereformeerde identiteit en biedt zorg, begelei- ding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. We hopen u te begroeten op 21 maart! Kijk ook eens op www.stichtingsprank.nl

  De volgende locaties zijn op 21 maart van 13.00 – 16.00 uur open voor publiek:

  Woonlocatie De Steenuil, Steenuil 24, Bedum

  Dagbesteding De Ransuil, Ransuil 29, Bedum

  Zorgboerderij Fraam, Fraamweg 6,

  Middelstum Woonlocatie Bernhardpassage 66,

  Roden Woonlocatie De Parel, Westerstraat 31c,

  Roden Woonlocatie Briljant, Brilweg 28,

  Zuidhorn Logeerhuis: Fazantenlaan 20, Zuidhorn

 • Concert tour Tienerkoor Wake -Up

  Op vrijdag 20 maart a.s. geven drie enthousiaste jongeren koren een gezamenlijk concert .

  • Tienerkoor Young Reflection o.l.v. Arnold Wienen uit Assen,
  • Jongerenkoor Glorious o.l.v. Alliette Meerveld uit Zwolle
  • Tienerkoor Wake- Up o.l.v. Amanda Bakker en Vera Wienen uit Zuidhorn.

  Het belooft een geweldige muzikale avond te worden met veel zang en dans waarin de koren willen laten zien wie zij als christenen zijn voor de wereld en voor God. Een afwisselend programma waarin ieder koor zijn enthousiasme laat zien. Dit mag je niet missen!
  Tevens wordt dit concert ook uitgevoerd op zaterdag 14 maart in de Opstandingskerk, Esdoornstraat 25 te Zwolle en op zaterdag 21 maart in De Voorhof, M.L. Kingweg te Assen.

  Plaats: de Rank, Westergast 8 te Zuidhorn
  Datum: Vrijdag 20 maart a.s.
  Aanvang: 19.30 uur. 

  Entree te Zuidhorn: € 3,00 t/m 12 jaar en € 5,00 vanaf 13 jaar. De kaartverkoop is aan de zaal.

  Info: Annelies Meerveld Tel: 0594 – 597289

 • De CTEG (commissie toerusting evangeliserende gemeente) is op zoek naar nieuwe leden, die het team willen versterken.

  De commissie heeft als taak het ondersteunen van de gemeente in de uitvoering van haar missionaire taak. Ze wil er graag aan meewerken dat mensen via onze gemeente God en de Heer Jezus (weer) leren kennen.
  Wat doet de cteg? Er worden diverse activiteiten georganiseerd en/of ondersteund, zoals:

  • gastendiensten
  • de Grunneger Dainst
  • het zondagse welkom 
  • de bijbelvakantiedagen

  Wil je meedoen? Het kost qua tijd ongeveer een dagdeel per maand. Er wordt 6 à 7 keer per jaar vergaderd.

  Wat wordt er van je gevraagd:

  • Je hoeft niet deskundig te zijn op het gebied van evangelisatie
  • Uiteraard moet je het werk wel een warm hart toedragen
  • affiniteit met moderne communicatiemiddelen en sociale media

  Voel je je aangesproken om mee te doen met ons enthousiaste, maar nu te kleine, team of heb je vragen neem contact op met:

  ds. Jantinus Janssen, tel. 0594-500541
  Ineke Huistra , tel. 0594-505011
  Leen Schuringa tel 0594-528812 

  CTEG via derank.nl

 • Collectebonnen

  Dinsdag 7 april van 19.30 tot 20.30 uur kunt u collectebonnen kopen in één van de zalen in de Rank.

  Per vel (20 bonnen) kosten: € 20,00; € 30,00 of € 60,00.

  Lees hier meer over de collectebonnen.

   

 • 22 februari 2015

  Donderdag 19 februari nam de HERE tot zich broeder Jaap Driesens, Wilhelminalaan 52. Hij werd 78 jaar. Broeder en zuster Driesens zouden zondag 22 februari 2015 55 jaar getrouwd zijn. Wij gedenken hem als een betrokken en gelovige broeder. Zijn overlijden kwam onverwachts, maar hij wist zich in leven en sterven geborgen in zijn Heiland.

  15 februari 2015

  Op donderdag 8 januari werd Eveliene Rebekka geboren in het gezin van br. en zr. Siebrand en Lydia Rosier–van de Bosch, Van Houtenstraat 24 (M6). Evelien (roepnaam) is een zusje voor Renate, Johan en Benjamin. En deze zondag mag ze het teken van de doop ontvangen in de dienst van 10.45 uur. Voorganger zal zijn ds T.K. van Eerden.

  Br. en zr. Theodorie zijn de Here dankbaar, omdat br. E. Theodorie zaterdag 14 februari vanuit het Zonnehuis weer mocht thuiskomen in de Eiberhof.

  8 februari 2015

  Br. Evert Dusseljee (junior) is op zijn verzoek en met het oog op zijn gezondheid door de wijkraad Noord per direct ontheven van zijn benoeming in het ambt van diaken.

  Tot en met 8 februari kunt u nog namen indienen bij de scriba van uw wijk van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken.

  Vanmiddag 8 februari 15.30 uur zal de dienst aangepast zijn aan onze broeders en zusters met een verstandelijke beperking.

  Volgende week zondagavond, 15 februari, is er weer een Devotion. Het thema is Identity; wat is jou identiteit? Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Wat of wie bepaalt jouw identiteit? Vragen waar de spreker, Margreet Feitsma, op in zal gaan. De avond begint om half acht. Vanaf zeven uur staat staat de koffie en de thee voor u en jou klaar.

  1 februari 2015

   

  Br en zr. René  en Wypkje Stegenga, Esdoornlaan 7 Noordhorn (N4) zijn toegelaten tot de gemeenschap van onze kerk. We heten hen en de kinderen Wiebe en Elleke van harte welkom en hopen dat zij als lid van onze gemeente Gods zegen mogen ontvangen (zie ook mededelingen 18 januari).

  Zr. Sonja Steenbergen,Cursastraat 25 (Z9) is na haar uitgestelde operatie inmiddels weer thuis in haar appartement in het Zonnehuis Oostergast. Ze moet eerst aansterken voordat met de nierdialyse begonnen kan worden. 

  Zr. JLode-Niemeijer,Izarstraat 12 (Z9) heeft de afgelopen week in het Martini Ziekenhuis gelegen i.v.m. hartklachten. Maandag 2 februari komt ze weer terug naar haar kamer in het Zonnehuis. We danken de Here dat ze weer zover is opgeknapt en bidden dat Hij haar ook de komende tijd nabij wil zijn.

  Deze week, tot uiterlijk 8 februari, heeft u nog gelegenheid om namen van broeders, die geschikt zijn voor het ambt van ouderling of diaken, in te dienen bij de scriba van uw wijk. 

   

  Hier kunt u eerder verschenen mededelingen lezen.

 • Deze week ( 2 tot en met 7 februari ) gaan de kinderkoren Mirakel en Wake Up met Rejoice een Stroopwafelactie houden. De kosten voor de aanschaf van de aanhangwagen voor het transport van de geluidsapparaten,  is namelijk hoger uitgevallen. De kinderen kunnen bij u aan de deur komen om een zakje stroopwafels te verkopen. Ook ligt er een lijst in de hal van de kerk. We hopen dat u gaat kopen. Alvast bedankt. Anneke Bontekoe, Alies vd Wal en Monique Verbree

 • Zoals al gemeld in de vorige Leidraad zetten we onze reis voort op DV zaterdag 28 maart a.s.
  De activiteit betreft een dagprogramma en heeft een mobiel en internationaal karak- ter! We gaan deze dag namelijk op bezoek bij Autostadt Wolfsburg. Autostadt is een 25 hectare groot park met daarin vele paviljoens over auto’s en autotechnieken. Ieder merk van de Volkswagen Groep heeft een eigen paviljoen. Daarnaast zijn er de publiekstrekkers zoals het ZeitHaus over de geschiedenis van de auto, het AutoLab en de fabrieksrondleiding door de productiehallen die u meer vertellen over de kunst van het auto bouwen.
  De kosten voor deelname aan deze dag bedragen ongeveer € 37,50 p/p. De exacte kosten en verdere details volgen op korte termijn. Je kunt je alvast aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Geef je op voor het kamp voor 12-16 jarigen.
  Het thema van het kamp is CSI: je gaat meewerken aan het onderzoek.
  Bekijk het filmpje Daar zie je ook waar je je kunt opgeven. Doe het snel want vol=vol!

 • 1 februari 2015

   

  Br en zr. René  en Wypkje Stegenga, Esdoornlaan 7 Noordhorn (N4) zijn toegelaten tot de gemeenschap van onze kerk. We heten hen en de kinderen Wiebe en Elleke van harte welkom en hopen dat zij als lid van onze gemeente Gods zegen mogen ontvangen (zie ook mededelingen 18 januari).

  Zr. Sonja Steenbergen,Cursastraat 25 (Z9) is na haar uitgestelde operatie inmiddels weer thuis in haar appartement in het Zonnehuis Oostergast. Ze moet eerst aansterken voordat met de nierdialyse begonnen kan worden. 

  Zr. JLode-Niemeijer,Izarstraat 12 (Z9) heeft de afgelopen week in het Martini Ziekenhuis gelegen i.v.m. hartklachten. Maandag 2 februari komt ze weer terug naar haar kamer in het Zonnehuis. We danken de Here dat ze weer zover is opgeknapt en bidden dat Hij haar ook de komende tijd nabij wil zijn.

  Deze week, tot uiterlijk 8 februari, heeft u nog gelegenheid om namen van broeders, die geschikt zijn voor het ambt van ouderling of diaken, in te dienen bij de scriba van uw wijk. 

  Mededelingen 25 januari 2015

  Op vrijdag 23  januari heeft de Here tot zich genomen zr. Jacoba Kooistra – Lourens, Cursastraat 12 (Z9) op de leeftijd van 89 jaar. Bij ons in de gemeente wonen haar kinderen:  broeder en zuster Melle en Ankie Kooistra-Oldenburger, Frankrijkerlaan 13-8 (M1) en broeder en zuster Jan en Margreet Kooistra-Venema, Jan van Galenlaan 7 (Z3) en ze was de oma van zuster en broeder Elizabeth en Enno Nienhuis-Kooistra, Antaresstraat 4 (N13).

  Zondag 18 januari is  zuster J.A. Scholten (Julianalaan 20; Z1)  thuis ten val gekomen en is vervolgens opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft geen blijvend letsel aan de val over gehouden ook is uit onderzoeken niet duidelijk geworden wat de oorzaak is geweest van de val. Wat wel duidelijk is geworden dat onze zuster geestelijk steeds verder achteruit is gegaan waardoor ze niet meer terug kan naar haar eigen huis. Ze zal opgenomen worden in  het  Zonnehuis.  Voor onze zuster een hele schrik maar ook grote teleurstelling dat ze niet meer zelfstandig kan gaan wonen in haar eigen huis. Wilt u voor haar bidden? Een kaart of een ander een bericht van meeleven stelt ze op prijs, dit kan gestuurd worden naar Julianalaan 20, 9801 BP Zuidhorn. Via dit adres wordt dit bij haar bezorgd. We wensen haar de zegen van onze Heer toe.

   

  Mededelingen 18 januari 2015

  De wijkraad Noord deelt met blijdschap mee dat hij, br. en zr. René en Wypkje Stegenga – Tolsma, Esdoornstraat 7 te Noordhorn (N4) met hun kinderen Wiebe en Elleke, lid van de PKN-kerk te Zuidhorn, op hun verzoek en na gesprek en onderzoek, toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten. Indien hiertegen geen gegronde bezwaren worden ingebracht zal dit per 1 februari aanstaande bekrachtigd worden.

  Dinsdag 13 januari heeft onze Heer thuisgehaald onze zr. Antje Heemstra – Reitsema, Cursastraat 6 (Z9). Zij is in dit leven 91 jaar geworden. Ze is in haar lange leven altijd haar vertrouwen blijven stellen op haar hemelse Vader. Ook in de tijden dat verdriet en lichamelijke beperkingen haar zwaar vielen. Haar geloof, haar zelfstandigheid en humor maakten haar, onder andere in de bijna 18 jaren in het Zonnehuis, tot een kind van God dat we niet gauw zullen vergeten. 
  De samenkomst voorafgaand aan de begrafenis zal Deo Volente dinsdagmiddag 20 januari om 12.45 uur beginnen in de Gereformeerde Kerk van Hoogkerk.

  In verband met het periodieke aftreden van ambtsdragers moeten binnenkort weer verkiezingen gehouden worden. Daarom wordt u in de gelegenheid gesteld namen van door u geschikt geachte broeders kenbaar te maken aan de kerkenraad. In Leidraad nummer 1 van dit jaar vindt u hierover meer informatie en een formulier. Dit formulier kunt u inleveren bij de scriba van uw wijk tot uiterlijk 8 februari a.s.

  Woensdag 21 januari 21.00 uur zal er een start gemaakt worden met “jong belijdende leden catechisatie”. Dit is voor jongeren die in de afgelopen jaren belijdenis hebben gedaan. Soms kan het voelen alsof je daarna, als catechisatie stopt, in een gat valt. Daarom zal er 1 keer in de maand een avond georganiseerd worden waarbij je met elkaar weer in gesprek kunt en je geloof kunt verdiepen en verder kunt leren.

  Mededelingen 11 januari 2015

  Op donderdag 8 januari gaf de Here blijdschap door de geboorte van een dochter Eveliene Rebekka in het gezin van br. en zr. Siebrand en Lydia Rosier–van de Bosch, Van Houtenstraat 24 (M6). Evelien (roepnaam) is een zusje voor Renate, Johan en Benjamin.

  Op 10 januari gaf de Here ook blijdschap door de geboorte van een zoon voor br. en zr. John en Frederieke Molenhuis–Kiekebeld, Menkarstraat 21 (N12). Hij heeft de naam Lucas gekregen.

  Zondag 18 januari zullen we, zo de Here wil, in beide morgendiensten het Heilig Avondmaal vieren. In verband daarmee begint de tweede morgendienst volgende week om 11.00 uur.
  Voor gemeenteleden is het mogelijk 's middags om 15.30 uur de viering in het Zonnehuis Oostergast bij te wonen.

  Collecte doelen
  In de Leidraad zijn voor de diensten in januari nog geen collecte doelen vermeld.
  Zondag 11 januari is er 1 collecte voor Instandhouding van de eredienst.
  Zondag 18 januari (HA) zijn er 3 collectes voor Diaconie  en onderhoud- en vervangingsfonds.De deurcollecteis voor Youth Alpha worden. Lees hierwaarom deze collecte van harte bij u wordt aanbevolen.

  Zondag 11 januari is de laatste dag dat er nog ingetekend kan worden bij Eat & Meet. In de hal liggen de inschrijflijsten. Eat & Meet staat voor samen eten met jong en oud en daarna met elkaar in gesprek. Op de lijsten is ook te zien welke onderwerpen er besproken worden. We willen jullie allemaal, jongeren en volwassenen, nadrukkelijk vragen om je nog in te schrijven, want op dit moment zijn er te weinig opgaven om alle groepen door te laten gaan.

 • De WerkplaatZ

  Na dagen dromen, brainstormen en plannen smeden hebben Anne Martini en Arie Noordhof, bestuursleden van de werkgroep “werken aan werk” in Zuidhorn, op 25 november de sleutel van hun kantoor aan de Handelsweg 8N te Noordhorn in ontvangst genomen. Een periode van klussen en inrichten volgde. Op 2 januari hebben de mannen intrek genomen in hun sfeervol ingericht kantoor in het bedrijfsverzamelgebouw te Noordhorn. Op D.V. 31 januari hoopt ChristenUnie wethouder Nederveen “DeWerkplaatZ” officieel te openen. Wij heten u op die feestelijke dag bijzonder hartelijk welkom tussen 10.00u. – 16.00u.

  DeWerkplaatZ is meer dan bij elkaar zitten, bemoedigen of een workshop geven. We verrichten diaconaal werk en geven aandacht aan werkzoekenden, senioren en overige hulpvragers. We helpen en adviseren bij financiële- en materiële nood en zijn er voor alle burgers in de gemeente. In “De WerkplaatZ”, ontmoeten vraag en aanbod elkaar. Samenwerken en op zoek naar samenwerking. Door verbinding met andere kerken, gemeente en organisaties hopen we mooie resultaten te boeken in de gemeente Zuidhorn; Participeren vanuit de kerk in de samenleving. Realisatie van dromen en wensen, gezegend worden en tot zegen zijn. De visie & missie van Stichting “DeWerkplaatZ” is om samen met andere kerken, gemeente en organisaties, uit liefde en barmhartigheid handen en voeten te geven aan participatie in de samenleving.

  Rol en doel van “De WerkplaatZ”:

  * Dienstbaar aan mens en maatschappij vanuit de kerk(en). * Het kantoor, trainings-, kennis- en ontmoetingscentrum voor de werkgroep(en) “Werken aan Werk”, “Eenzaamheid en Armoede”, “Financiële hulpverlening”. * Actief aandacht geven aan senioren en junioren, werkzoekenden, alleenstaanden, gehuwden. * Actief zoeken naar werkervarings- en stageplekken. * Werkplekken en begeleiding aanbieden aan startende ondernemers. * De plek voor ontwikkelingsgerichte- en vrijetijdscursussen en workshops. * Individueel coachen, financieel coachen en verzorgen van teamtrainingen.

  “De WerkplaatZ” is ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden, voor hulpvragers en adviseurs, facilitair servicecentrum Diaconaal Platform Zuidhorn i.o.

  “DeWerkplaatZ” = WerfplaatZ, OntmoetingsplaatZ en TrainingsplaatZ. Stichting “DeWerkplaatZ”, Arie Noordhof & Anne Martini. www.dewerkplaatz.nl

 • Ook dit jaar organiseert Devotion weer een kerstnachtdienst. Voor deze kerst- avond bent u en jij van harte uitgenodigd in de Rank. Het thema van de kerstnacht- dienst is dit jaar: Hope is born. De spreker tijdens de kerstnachtdienst is ds. R. Meijer en hij zal met ons ingaan op de geboorte van de Hoop. Daarnaast is er veel samenzang, zo zullen de bekende kerst- liederen met de muzikale begeleiding van het orgel (Ruthger Fransen) of de band (Spirit) gezongen gaan worden. Jongeren zullen op een bijzondere manier die avond laten zien en horen wat het verschil is wat is ontstaan door de komst van Jezus op aarde. Ook zal het kerstverhaal, dit keer in gewone taal, op de kerstavond worden verteld. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar onder het genoot van een beker warme chocolademelk of glaasje glühwein nog wat na te praten. De avond begint om 21.30 uur vanaf 21.00 uur is de zaal open, na afloop is er een deurcollecte ter bestrijding van de onkosten. Kom allemaal! Team Devotion

 • “Leren luisteren naar Evangelisten en Apostelen”

   Na een korte onderbreking nu een vervolg: voorjaar 2015 zal D.V. module 5 worden georganiseerd. Dat zal gebeuren op dezelfde manier als bij de eerdere modules. Het gaat dus ook nu weer om 3 cursusavonden en ook nu zijn Groningen, Apeldoorn en Ridderkerk de cursusplaatsen. Bij deze 5e module zal Dr. H.R. van de Kamp het bijbelboek Hebreeën behandelen. Dr. van de Kamp (1951) is predikant bij de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Apeldoorncentrum. Zie voor uitgebreidere informatie - waaronder de precieze cursusdata in Groningen, Apeldoorn en Ridderkerk - de website van de cursus: www.cursusnt.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan de cursus.

 • Je huwelijks- en gezinsleven kan onder druk staan als je partner autisme heeft. Soms weet je niet hoe het verder moet. Tegelijk wil je als christen je partner trouw blijven en investeren in je relatie. Gesprek hierover met lotgenoten in een christelijke omgeving en onder deskundige begeleiding kan je verder helpen. In januari start dit Koningskind in deze regio een gespreksgroep voor partners van mensen met autisme (of een vermoeden daarvan. De groep komt vijf avonden bij elkaar en bestaat uit maximaal acht deelnemers.

  Data: woensdag 21 januari, dinsdag 3 en woensdag 18 februari, woensdag 4 en 18 maart 2015. Tijd: 20.00 – 22.00 uur (vanaf 19.45 staat de koffie klaar) Locatie: GKV De Morgenster, Vrijheidsplein 1, 8924 JL in Leeuwarden. Kosten: € 37,50 (leden) / € 45,00 (niet-leden) Aanmelden: bij voorkeur via het aanmeldformulier op www.ditkoningskind.nl. Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 030-2363788.

 • Musiceren is een feest! Samen muziek maken al helemaal. De Gereformeerde Brassband Groningen en Gospelkoor Rejoice uit Zuidhorn presenteren u een sfeervol kerstconcert met de naam “Kerstfeest is...”. Kerstfeest is voor iedereen weer anders. Maar samenzijn in deze tijd is voor iedereen fijn. Met een afwisselend programma van gospel, brass en samenzang willen wij u een betekenisvolle en sfeervolle avond aanbieden. Het concert zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 13 december 2014 in de Geref. Kerk te Leek (Tolberterstraat 24) en begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, bij de band- en koorleden of voorde- lig te reserveren via de websites van de GBG www.gbgbrass.nl en Rejoice: www.rejoice-zuidhorn.nl. We hopen u te ontmoeten op 13 december aanstaande in Leek!

 • Kinderen maar ook volwassen mensen met een beperking zijn vaak kwetsbaar. Het is van belang hen te begeleiden in hun (intieme) omgang met anderen en bij hun seksuele ontwikkeling. In Groningen organiseert dit Koningskind de gespreksgroep ‘Kwetsbaarheid in relaties’ voor (pleeg)ouders van kinderen met een sociale en/of verstandelijke beperking. De gespreksgroep biedt handvatten en plaatst het thema in een bijbels kader. Gespreksonderwerpen zijn onder andere: • Het belang van seksuele voorlichting en handvatten hoe je dat kan vormgeven. • Risico’s van seksueel misbruik en vergroten van weerbaarheid. • Eenzaamheid (‘ik wil net zoals mijn broer trouwen’) en andere vragen. Datum woensdag 14 en 28 januari en woensdag 11 februari 2015. Aanvang 20.00 – 22.00 uur. Locatie school De Steiger, Koperstraat 4, 9743 in Groningen . Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u in de agenda op www.ditkoningskind.nl. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat: 030-2363788 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Wilt u ook graag eens met anderen eten, dan bent u welkom op vrijdag 12 december vanaf 18.00 uur in De Eetkamer van Oranje van Het Zonnehuis Oostergast. Vooraf opgave bij Alie Westra, telefoon 0594-503808 op maandag 8 december of dinsdag 9 december van 20.00 uur tot 21.00 uur. Geef bij de aanmelding door of u vervoer nodig heeft. De kosten zijn € 6,00 p.p.

 • Na een lange voorbereidingstijd heeft GKV de Rank Zuidhorn een vernieuwde website. Een werkgroep is samen met een webbouwer bezig geweest en het resultaat is hier te zien. Wat extra speciaal is: de Rank heeft nu ook een logo! Dit logo is geïntroduceerd tegelijk met de vernieuwde website.

 • Het Youth Alpha team (Gersom Veldhuizen, Greetje Steenbergen, Eline Boersma, Klary Marsman) nodigt je uit voor Youth Alpha. De nieuwe cursus start in januari 2015. Er zijn ondertussen al 3 groepen die mee gaan doen, maar er is zeker nog plaats voor meer jongeren. Vierde jaarsgroepen hoeven zich niet op te geven. Er wordt verwacht dat je meedoet. Andere jaargroepen: geef je op vóór maandag 8 december dan kun je ook meedoen vanaf januari. Geef je Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op.

 •  

  U kunt de kerkdiensten ook volgen en terugkijken via www.kerkdienstmeebeleven.nl. Te zijner tijd zullen we helemaal overgaan op deze service.